אל על וממן חתמו על הסכם לפיתוח והידוק השת"פ העסקי ביניהן

שתי החברות חתמו על הסכם מסגרת המציין הארכת פעילות אל על במסוף ממן למשך שלוש שנים נוספות. כמו כן תקצה ממן 15% מהון מניותיה לאל על וכן תעניק לה אופציה לרכישת 10% נוספים מהון מניותיה


00:00 ,04.02.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

שתי החברות חתמו על הסכם מסגרת המציין הארכת פעילות אל על במסוף ממן למשך שלוש שנים נוספות.  כמו כן תקצה ממן 15% מהון מניותיה לאל על וכן תעניק לה אופציה לרכישת 10% נוספים מהון מניותיה
 
חברות אל על וממן – מסופי מטען וניטול יצאו הבוקר בהודעה משותפת לבורסה לניירות ערך בה הן הודיעו כי הן חתמו אמש על הסכם מסגרת בכל הנוגע לקבלת שירותי מסוף מאת ממן. כמו כן, הוסכם שהצדדים ישאפו לפתח ולהדק את שיתוף הפעולה העסקי ביניהם מעבר לתחום הטיפול במטענים בישראל.


על פי ההסכם שנחתם בין שתי החברות תעניק ממן לאל על הנחות מהתעריפים הנהוגים במסוף. תוקף ההסכם הינו (רטרואקטיבית) מראשית שנת 2009 ועד לתום שנת 2010, כאשר לאל על הזכות להאריך את ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה ולאחר מכן בתקופה נוספת בת שלושה חודשים.
 
עוד נחתם בהסכם כי אל על תוכל להאריך את ההסכם בכל אחת מתקופות ההארכה, בתנאי לכך שבשנה שקדמה להארכה כמות מטעני אל על אשר טופלו במסוף ממן לא פחתה מסף מסוים שנקבע.
 
עוד נחתם בין שני הצדדים כי בתום כל תקופות ההארכה הנזכרות, ככל שתקופת ההרשאה הנוכחית של ממן להפעלת המסוף בנתב"ג תוארך, אל על תהיה רשאית להאריך את ההסכם בתקופה נוספת בת כארבע שנים.
 
עוד סוכם בין הצדדים כי חברת ממן תקצה לאל על מניות המהוות עד 15% מהון המניות של ממן, כאשר מחציתן תוקצה בסמוך לחתימת ההסכם, רבע בתחילת שנת 2011 (כפוף להארכתו הראשונה של ההסכם) ורבע נוסף בתחילת שנת 2012 (כפוף להארכתו השניה של הסכם).
 
עוד צוין בהסכם כי אל על לא תוכל להעביר מניות שהוקצו כאמור במשך תקופה של 15 חודשים ממועד הקצאתן. בנוסף, יוענקו לאל על אופציות לרכישת מניות של ממן בשיעור המהווה כ-10% מההון המונפק של ממן, אשר ניתנות למימוש במשך שש שנים ממועד הענקתן תמורת מחיר מימוש העומד על 22.33 מליון שקל (במקרה של מימוש בשלוש השנים הראשונות לאחר הענקתן) ולחילופין על 23.625 מליון שקל (במקרה של מימוש לאחר מכן).

.