אל על לבג"ץ: על המדינה להגדיל ההשתתפות בהוצאות הביטחון

החברה מבקשת בנוסף להוציא צו ביניים האוסר על משרדי האוצר והתחבורה למנות מובילים נקובים נוספים - עד שתינתן החלטת בג"ץ בעתירה


00:00 ,28.05.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה מבקשת בנוסף להוציא צו ביניים האוסר על משרדי האוצר והתחבורה למנות מובילים נקובים נוספים - עד שתינתן החלטת בג"ץ בעתירה
 
אל על הודיעה אתמול כי הגישה לבית המשפט העליון עתירה נגד ממשלת ישראל, שר האוצר ושר התחבורה. בעתירה מבקשת אל על מבית המשפט להוציא צו על תנאי המורה לנמק מדוע לא תיושם במלואה ובאופן מיידי החלטת הממשלה מחודש ינואר 2008 שעניינה העלאת שיעור השתתפות המדינה בנטל הוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות.
 
כמו כן מבקשת החברה לשנות את מדיניות התעופה האזרחית הסדירה של ישראל בעניין מינוי מובילים נקובים נוספים. ומבקשת מבית המשפט להוציא צו ביניים האוסר על הממשלה והשרים מליישם את החלטת הממשלה העוסקת במינוי מובילים נקובים נוספים -  וזאת עד למועד מתן פסק הדין בעתירה
 
החברה טוענת כי מאז קבלת החלטת הממשלה ועד ליום הגשת העתירה יושם רק החלק הנוגע למינוי מובילים נקובים נוספים, בעוד שחלקה הראשון של החלטת הממשלה - העלאת שיעור השתתפות המדינה בנטל הוצאות הביטחון של אל על - אינו מיושם. יש לציין כי אל על מבקשת כי השתתפות המדינה בנטל הוצאות הביטחון יעמוד על כ-80% מההוצאות וזאת לעומת 50% כיום.
 
החברה ציינה עוד כי העתירה מוגשת בשל אי יישום שני חלקי ההחלטה במקביל - כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, ומכיוון שפניות החברה בעניין בדבר יישום החלטת הממשלה על שני חלקיה לא נענו עד כה.
 
לפי הנטען בעתירה, שני חלקי החלטת הממשלה וביצועם תלויים ומותנים זה בזה ויש ליישמם במקביל.