אל על מטענים ללקוחות: הצהרות מדויקות על משקל ונפח

החברה הודיעה כי תחייב לקוחות שהצהרותיהן סוטות מהמשקל והמידות המצוינות 100 דולר דמי טיפול במעמד תיקוןשטר המטען לכיסוי הוצאות הטיפול במשלוח. הזהירה כי לא תעלה על הטיסה משלוחים שמידותיהן שונים מאלה עליהם הוצהר


00:00 ,13.07.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה הודיעה כי תחייב לקוחות שהצהרותיהן סוטות מהמשקל והמידות המצוינות 100 דולר דמי טיפול במעמד תיקוןשטר המטען לכיסוי הוצאות הטיפול במשלוח. הזהירה כי לא תעלה על הטיסה משלוחים שמידותיהן שונים מאלה עליהם הוצהר
 
חברת אל על מטענים הוציאה חוזר ללקוחותיה בו היא מבקשת מהלקוחות להקפיד כי הצהרת המידות והנפח על גבי שטר המטען יתאימו למידות המשלוח בפועל.
 
ממחלקת התפעול של החברה ציינו כי ישנם מספר לקוחות אשר מקרי אי ההתאמה בהצהרתם חוזרים על עצמם והדגישו כי החברה אינה יכולה להתחייב להעלות לטיסה משלוח שמידותיו או נפחו שונים מאלה שהוצהרו מראש. אל על מטענים ציינה כי במקרים כגון אלה יהיה עליה לקבל ניירת מעודכנת ולחייב בהתאם. כמו כן הודיעה החברה כי לקוחות שמספר מקרי הסטיות שלהם יעלו על שניים בחודש, תחויב אי ההתאמה ב-100 דולר דמי טיפול במעמד תיקוןשטר המטען לכיסוי הוצאות הטיפול במשלוח.
 
מהחברה נמסר כי סטייה מההצהרה על מידות ונפח גורמת לעיוות תכנון משקלי המטוס – דבר ביוצר בעיית בטיחות בטיסה – וכן פוגעת ביכולת תכנון נפחי המטוס. החברה הזכירה בחוזר שהופץ ללקוחות כי עניין ההצהרה המדויק הינו דבר מהותי ומחייב ובעל השלכות חמורות. החברה הזכירה את ממצאי אירוע "כמעט טביעת האוניה MSC Napoli ליד חופי אנגליה ממנה עלה כי 60% מהמכולות של סיפון האוניה היו במשקלים שונים מאשר אלה עליהם הוצהר.