אל על מעדכנת: ההפסד לרבעון עומד על 48.6 מיליון דולר

החברה הציגה מחדש את הדוחות בגין השינוי בטיפול החשבונאי בעסקאות לגידור דלק סילוני. החברה פרסמה תשקיף מדף לגיוס עתידי


00:00 ,01.06.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה הציגה מחדש את הדוחות בגין השינוי בטיפול החשבונאי בעסקאות לגידור דלק סילוני. החברה פרסמה תשקיף מדף לגיוס עתידי
 
אל על פרסמה היום תשקיף מדף לגיוס עתידי מהציבור. התשקיף איננו מיועד לשימוש מיידי ויאפשר כאמור הצעת הנפקה לציבור במועד שיוחלט עליו ואשר תמורתה תיועד בעיקר למימון פרויקטים לפיתוח עסקי.
 
במסגרת פרסום התשקיף הציגה החברה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2008, וזאת להתאמתם באופן מלא לדרישות התקן החשבונאי הבינלאומי כפי שתואם בין החברה, רשות ניירות ערך ומשרד רואי החשבון מבקר, דלויט טוש.
 
ההצגה מחדש נעשתה בגין השינוי בטיפול החשבונאי בעסקאות לגידור דלק סילוני. כתוצאה מכך, קטן ההפסד ברבעון הראשון של 2008 בכ-1.3 מיליון דולר, והוא הסתכם בכ-48.6 מיליון דולר.
 
הרווח לשנת 2007 הסתכם בכ-44.8 מיליון דולר.