אל על: רבעון שני הטוב ביותר בתולדותיה

הכנסות החברה הסתכמו בכ- 423 מיליון דולר לעומת 324 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 30%; רווח נקי של 29.9 מיליון דולר לעומת 7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-326% ; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, ברבעון זה הסתכמו בכ- 81 מיליון דולר


00:00 ,16.08.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

הכנסות החברה הסתכמו בכ- 423 מיליון דולר לעומת 324 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 30%; רווח נקי של 29.9 מיליון דולר לעומת 7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-326% ; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, ברבעון זה הסתכמו בכ- 81 מיליון דולר.
 
יו"ר חברת אל על פרופסור ישראל בורוביץ ומנכ"ל החברה חיים רומנו הציגו את הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2005 המצביעים על רבעון זה כרבעון שני הטוב ביותר בתולדותיה. הכנסות החברה הסתכמו בכ- 423 מיליון דולר לעומת 324 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 30% הנובע בעיקר מעלייה במספר הנוסעים שהטיסה החברה, גידול בהכנסה ממוצעת לנוסע/ק"מ וגידול בהכנסה ממוצעת לטון ק"מ מטען מוטס. החברה הציגה ברבעון זה רווח נקי של 29.9 מיליון דולר לעומת 7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-326%.

בסה"כ הציגה החברה ברבעון השני רווח נקי של 29.9 מיליון דולר לעומת 7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-326%.

בתחשיב ה- RTK (המשקל בטונות של מטען מוטס במכפלת המרחק המוטס) הרי שברבעון השני הטיסה אל אל 225 מליוני טון/ק"מ מטען מוטס, לעומת 219 מליוני טון/ק"מ בתקופה המקבילה אשתקד – שיפור של 3%. לעומת זאת במחצית השנה הראשונה חל קיטון בגובה 9% לרמה של 459 מליון טון/ק"מ מטען מוטס לעומת 504 טון/ק"מ במחצית הראשונה של 2004.
 
בסה"כ הוטסו 41 אלף טון מטען במטוסי החברה, ברבעון זה.
 
בורוביץ ציין שהחברה הצליחה לכסות את הפסדי הרבעון הראשון אשר עמדו על 18.5 מיליון דולר ולהציג רווח נקי במחצית הראשונה של השנה העומד על 11.4 מיליוני $ בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
 
השיפור בתוצאות חל למרות ההתייקרות החדה במחירי הדלק בשיעור של 52% ברבעון זה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובשיעור של 17% לעומת הרבעון הראשון של שנת 2005. למרות עליית מחירי כרטיסי הטיסה ספגה החברה את מרבית הוצאות הדלק ורשמה הוצאה בסך של 98 מיליון דולר, ברבעון זה. הוצאות הדלק היוו כ- 23% אחוז מהמחזור לעומת 18% אחוז בתקופה המקבילה אשתקד.
 
פרופסור ישראל (איזי) בורוביץ ,יו"ר דירקטוריון חברת אל על, ציין כי החברה פועלת נמרצות להגשים את חזונה ולהוביל את שוק התעופה בישראל ולהוות את הבחירה הראשונה והמועדפת לכל התנועה האווירית לישראל וממנה.
 
חיים רומנו מנכ"ל אל על ציין כי יכולתה של אל על להציג רווחיות הוא תוצאה של פעילות נחושה שגרמה להגדלת התנועה, התפוסה והיצע המושבים. לדבריו, כל אלו גדלו ברבעון זה כתוצאה מיישום מדיניות הניהול של החברה הדוגלת ביצירת אטרקטיביות בעיני הלקוחות, הצגת מגוון רחב של מחירים, לוחות זמנים מותאמים לצרכיהם, הגדלת תדירויות והוספת מושבים בהתאם לדרישות השוק, וכל זאת, בד בבד עם התייעלות במרבית סעיפי ההוצאות.
 
עפ"י הנתונים, ההכנסות מהטסת נוסעים ברבעון השני גדלו בכ- 33% וכי החברה שיפרה משמעותית את שיעור התפוסה לכ- 80% וכתוצאה מכך הקטינה את שיעור ההוצאות מהמחזור. היצע המושבים של החברה גדל ב- 16% ובכך הגדילה אל על את חלקה בשוק ב- 2%.
 
חיים רומנו, מנכ"ל החברה, ביקש להודות להנהלה ולעובדים על ההתגייסות המשותפת ועל המאמצים הגדולים להשגת התוצאות. כמו כן הוסיף ואמר כי הישג זה שייך לכל העובדים בחברה, שנרתמו בכל מאודם על מנת להוביל לתוצאות אלו.