אל על: רווח של 12.6 מיליון ברבעון השני של 2007

זאת לעומת הפסד של 10.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה מדווחת על הכנסות שיא של 452.8 מיליון דולר – גידול של 6% לעומת שנה שעברה. בחברה מייחסים את העלייה ברווח לצמצום בכוח האדם


00:00 ,16.08.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת לעומת הפסד של 10.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה מדווחת על הכנסות שיא של 452.8 מיליון דולר – גידול של 6% לעומת שנה שעברה. בחברה מייחסים את העלייה ברווח לצמצום בכוח האדם
 
יו"ר חברת אל על, פרופסור ישראל (איזי) בורוביץ, ומנכ"ל החברה, חיים רומנו, הציגו היום את הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2007. 
 
פרופסור בורוביץ ביקש להודות למנכ"ל החברה, חיים רומנו, לעובדי החברה ולמנהליה על העמידה ביעדים ובמימוש המטרות והוסיף כי כל הגורמים פעלו בנחישות במטרה לשפר את רווחיות החברה, להגדיל את ההכנסות ולצמצם את ההוצאות עד להצגת התוצאות החיוביות היום.
 
ההכנסות לרבעון הסתכמו בכ-452.8 מיליון דולר - גידול של כ-6% לעומת כ-429.2 מיליון דולר אשתקד. הגידול בהכנסות מהפעלה נובע בעיקר מגידול בהכנסות מנוסעים.
 
הרווח הגולמי הסתכם בכ-98.9 מיליון דולר, שיעור של כ-21.8% מהמחזור, לעומת כ-66.4 מיליון דולר אשתקד, עם שיעור של כ-15.5% מהמחזור. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו מהמחזור נובע בעיקר מעלייה בהכנסות, מירידה בהוצאות ההפעלה ומקיטון בהוצאות השכר. הוצאות השכר ירדו ברבעון זה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בעיקר בשל צמצום מספר העובדים בארץ ובחו"ל, הקטנת עלויות השכר, זאת על אף תיסוף השקל והיורו ביחס לדולר במהלך הרבעון שהביאו להגדלת הוצאות השכר.

החברה דיווחה כי הוצאות הדלק גדלו לכ-120.1 מיליון דולר (לעומת כ-116.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד) לאחר קבלת החזרי גידור ברבעון אשר חסכו לחברה כ-2.7 מיליון דולר. עם זאת, חל קיטון בשיעור הוצאות הדס"ל המהווה כ-26.5% מהמחזור לעומת כ-27.2% ברבעון המקביל אשתקד.
 
הרווח התפעולי הסתכם בכ-25.9 מיליון דולר, שיעור של כ-5.7% מהמחזור, לעומת הפסד תפעולי של כ-4.6 מיליון $ אשתקד, כ-1.1% מהמחזור. זאת בין היתר כתוצאה מירידה של 5% בהוצאות הנהלה וכלליות בשל יישום תוכנית ההתייעלות בחברה.
 
הרווח לפני מס לרבעון הסתכם בכ-18.4מיליון דולר, לעומת הפסד בסך של כ-10.4 מיליון דולר אשתקד. הרווח אחרי מס הסתכם בכ-12.6מיליון דולר.
 
חיים רומנו, מנכ"ל אל על אמר כי "החברה רושמת ברבעון השני שיפור עם הכנסות שיא של 452.8 מיליון דולר, המשקפות גידול של כ-6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד".
 
רומנו ציין כי החברה המשיכה בתוכנית ההתייעלות, צמצמה קווים לא יעילים ולא רווחיים בשל הוצאות ביטחון גבוהות והוסיפה תדירויות ליעדים מבוקשים. "כחלק מתוכנית ההתייעלות צמצמה החברה את מצבת כוח האדם ברבעון בכ-8% שהם כ-500 משרות, צמצום שהושג בשיתוף פעולה עם העובדים. אנו עושים מאמצים בתחום יחסי העבודה על מנת שניתן יהיה להגיע להסכם חיובי עם נציגות העובדים בתקופה הקרובה", הוסיף רומנו.
 
פרופסור ישראל (איזי) בורוביץ, יו"ר דירקטוריון חברת אל על ציין כי לאחרונה השלימה החברה את רכישתם של שני המטוסים החדשים והגיעה לשיאה של תנופת התחדשות. בורוביץ' ציין כי "הנהלת החברה ממשיכה ביישום התוכנית העסקית 'אל על 2010' במסגרתה ננקטות פעולות רבות ליישום מדיניות הצמיחה.אני מאמין כי חוסנה הכלכלי של החברה ימשיך להוות בסיס איתן להשקעות נוספות שיתמכו בתוכניות הצמיחה של החברה."