אל על: רווח שנתי של 6.35 מליון דולר בשנת 2003

אל על עברה לרווח שנתי לאחר 3 שנים של הפסד ומציגה רבעון רביעי הטוב ביותר מזה 10 שנים; רווח נקי של 9.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2003 לעומת הפסד של 26.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד


00:00 ,03.03.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
חברת אל על עברה לרווח שנתי לאחר 3 שנים של הפסד ומציגה רבעון רביעי הטוב ביותר מזה 10 שנים; רווח נקי של 9.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2003 לעומת הפסד של 26.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד; רווח שנתי של כ- 6.35 מיליון דולר לעומת הפסד בשנת 2002 של כ- 6.4 מיליון דולר

מיכאל לוי , יו"ר דירקטוריון חברת אל על ועמוס שפירא מנכ"ל החברה הציגו היום, בנוכחות שר התחבורה אביגדור ליברמן, את הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2003. עפ"י הנתונים, חל גידול של % 6.2 בהכנסות החברה בשנת 2003 לסך של כ-1.2 מיליארד דולר , לעומת הכנסות של כ- 1.1 מיליארד דולר בשנת 2002 למרות התכווצות השוק ב- 1% .

מיכאל לוי, יו"ר הדירקטוריון, אמר עם הצגת התוצאות העסקיות של החברה לשנת 2003, כי אלו התוצאות השנתיות הטובות ביותר של חברת אל על בשלוש השנים האחרונות ותוצאות הרבעון הטובות ביותר מזה 10 שנים , וזאת למרות שהשוק קטן בכ- 30% מאז שנת 2000. תוצאות אלו מעידות על דרך ניהולה של חברת אל על להצלחה בשוק תנודתי ותחרותי הנתון במשבר עולמי ומקומי, הדגיש לוי.

עמוס שפירא מנכ"ל החברה ציין כי הכנסות חברת אל על גדלו ב- 6.2% ל- 1.2 מיליארד דולר למרות התכווצות השוק ב- 1% מול שנת 2002. נתח השוק של החברה בנוסעים, סדיר ושכר, מתוך סך כל השוק בנתב"ג , עלה מ- % 41 ל-% 42.5 , גידול של % 3.7 (1.5 נקודות האחוז) ומעיד על אמון ונאמנות הציבור ופעילותה הנמרצת של הנהלת החברה ועובדיה, הדגיש שפירא

צעדי ההתייעלות אשר נקטה החברה הביאו לחסכון של למעלה מ-25 מיליון דולר.

עוד נמסר כי הגידול הכנסות החברה בשנת 2003 נובע ממספר פרמטרים עיקרים, כשביניהם הגידול בחלק השוק של החברה ב- 3.7%, עליה של 2.8% במספר הנוסעים, ועליה של 11.5% בהכנסות מהטסת מטען כולל דואר וכבודה.

דובר אל על ציין כי הגידול ברווחי החברה נרשם על אף מספר גורמים אקסוגנים, אשר השפיעו על התוצאה העסקית, ביניהם ניתן למנות את עליית מחירי הדלק בכ- 24.7 מיליון דולר בשנה לאחר גידור, תוספת של 10.1 מיליון דולר השתתפות החברה בהוצאות ביטחון, השפעת מגמת התיסוף ( לא כולל גרר פיצויים) על ההוצאות השוטפות אשר הרעו את רווחי החברה בכ- 20 מיליון דולר.

מיכאל לוי יו"ר דירקטוריון החברה ציין כי התוצאות הכספיות מסמן מעבר לרווחיות ומגמה מתמשכת של פעילות ללא לאות בצד ההכנסות ופעולה שקדנית ומדוקדקת בצד ההוצאות כולל צעדי התייעלות משמעותיים. יו"ר אל על הוסיף ואמר כי : "אני מסיים בקרוב את תפקידי לאחר קדנציה של 3 שנים ואחזור לעסקים פרטיים. אני סבור שאל על היא חברה שונה היום –בשיפור מתמיד של כושר התחרות שלה וביכולתה לעמוד באתגרים הרבים שלפניה. אני גאה בחברה ובעובדים, ושמח על תוצאות אלה. אני מאמין שהן מאפשרות לחברה לצעוד קדימה מבחינת פעילותה העתידית."

עמוס שפירא, מנכ"ל החברה, ציין כי אל על הצליחה ברבעון הרביעי ובמהלך שנת 2003 לשפר את הרווחיות תוך כדי הגדלת נתח השוק שלה בנתב"ג בכ- 3.7% ( 1.5 נקודות האחוז) מ-41% ל-42.5% לעומת שנת 2002 , וזאת למרות התכווצות השוק הישראלי הנאמד בכ- 1%.

תהליכי השיפור , הבאים לידי ביטוי בתוצאות שנת 2003, מורגשים ביתר שאת ברבעון הרביעי בו החברה מציגה את התוצאות הטובות ביותר מזה 10 שנים, אמר שפירא. לדבריו, מאמצי ההתייעלות הניבו ברבעון הרביעי של שנת 2003 חסכון של 7 מיליון דולר, והוצאות השכר של החברה ירדו משיעור של 27.4%
ל- 21.7%. "אין לי ספק", ציין עמוס שפירא, "כי המאמצים והפעילות שנקטה החברה ישפרו את כושר התחרות של החברה גם בעתיד".

עמוס שפירא הדגיש כי הגדלת נתח השוק מסמנת מחד את אמון ונאמנות הציבור לחברת אל על ומאידך את הפעילות הנמרצת של הנהלת החברה ועובדיה לשיפור המוצר והשירות , לייצוב לוח הטיסות , להגברת התדירויות ליעדים שונים בנוסעים ובמטען, יצירת שווקים חדשים והסכמי שיתופי פעולה לטיסות המשך לכ- 600 יעדים ברחבי העולם , במטרה לשפר את כושר התחרות של החברה מול החברות הזרות.
"החברה ממשיכה במאמצים להגדיל הכנסותיה על ידי שיפור המוצר ולנקוט בצעדי התייעלות באינטנסיביות רבה. הדבר ניכר בהקטנת העלויות , ניצול יעיל יותר של צי המטוסים, התקשרויות חדשות עם ספקים, הוזלת עלויות בתי מלון בחו"ל והגדלת התפוסה במטוסים", סיכם.