אל על רשמה הפסד של 18.46 מליון דולר ברבעון הראשון

חברת אל על רשמה הפסד רבעוני של 18.46 מליון דולר ברבעון הראשון של 2005, לעומת רווח של 4.537 מליון דולר רווח ברבעון המקביל אשתקד; הגורם העיקרי לנתוני הרבעון – עליה של 40% במחירי הדס"ל; ההכנסות עלו ב- 6% והגיעו לרמה של 319.4 מליון דולרים


00:00 ,26.05.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על רשמה הפסד רבעוני של 18.46 מליון דולר ברבעון הראשון של 2005, לעומת רווח של 4.537 מליון דולר רווח ברבעון המקביל אשתקד; הגורם העיקרי לנתוני הרבעון – עליה של 40% במחירי הדס"ל; ההכנסות עלו ב- 6% והגיעו לרמה של 319.4 מליון דולרים
 
אל פירסמה לקראת הצהרים את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2005, בו נרשם הפסד של 18.46 מליון דולרים, לעומת רווח של 4.537 מליון דולר ברבעון המקביל ב- 2004.
 
סך ההכנסות מהפעלה ברבעון זה הסתכמו לכ-  319.4מיליון דולר לעומת כ- 302.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, דהיינו, גידול בשיעור של כ- 6% הנובע בעיקר מעלייה במספר הנוסעים שהטיסה החברה וגידול בהכנסה לנוסע ק"מ.
 
למרות העליה בהכנסות החברה, חלה עלייה בהוצאות ההפעלה הנובעת בעיקרה מעליית מחירי הדלק הסילוני, עליה בהוצאות השכר וכן מהגידול בהיקף הפעילות של החברה.בנוסף, תיסוף בשער הממוצע של השקל ביחס לדולר ותיסוף בשער הממוצע של היורו ביחס לדולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הגדילו אף הם את הוצאות ההפעלה.
 
מחירי הדלק הסילוני בשוק ברבעון הראשון של שנת 2005 עלו בממוצע בשיעור של כ- 40% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. תוספת ההוצאה כתוצאה מעליית המחירים שנרשמה בתקופה הייתה כ- 19 מיליון דולר, וזאת לאחר החזרים בסך כ- 9 מיליון דולר מפעולות גידור דס"ל, בהן נקטה החברה. שיעור הוצאות הדלק מהמחזור גדל מכ- 19.5% ברבעון הראשון של שנת 2004 לכ- 24.1% בתקופת החשבון וגרם לפגיעה בשיעור הרווח הגולמי.ללא עליית מחירי הדס"ל היתה החברה מציגה רווח נקי לתקופת החשבון של 0.2 מיליון דולר.
 
עוד עולה מהדוחות שחלה ירידה של 16% במשקל המטען שהוטס ברבעון זה. ברבעון הראשון של 2005 הטיסה החברה 44 אלף טון מטען, לעומת 52 אלף טון מטען ברבעון הראשון של 2004. בנוסף, חלה ירידה של 18% ברווח לטון מטען מוטס לכל ק"מ.
 
בהוצאות המכירה וכן בהוצאות הנהלהוכלליות חלה עלייה שנבעה בעיקר מהגידול בהיקף המכירות, מעלייה בהוצאות השכר וכן משינויים בשערי המטבע.
 
בהוצאות השכר חל גידול הנובע בין היתר: מגידול בפעילות, משינויים בשערי החליפין, וכן מהפסקת ניכוי מרכיב עידוד הצמיחה משכר העובדים, החל ממשכורת חודש פברואר 2005 בהתאם לאישורים שהתקבלו בחברה.
 
יו"ר אל על ישראל (איזי) בורוביץ ציין היום עם הגשת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון כי אל על מציגה איתנות פיננסית ויכולת להתמודד עם אתגרים כפי שניכר בתזרים המזומנים החיובי של החברה וההון העצמי שלה. "אנו נכונים לקראת הגשת תוכניותינו האסטרטגיות 'אל על 2010' אשר יציגו שינויים בתחומי המוצר השירות והתפעול של החברה ויהפכו את חברת התעופה הלאומית הישראלית  למובילה בינלאומית המתחרה עם חברות תעופה הגדולות בעולם".
 
מנכ"ל אל על חיים רומנו אמר כי בהנחה שמחירי הדלק היו זהים לרמה הממוצעת אשתקד התוצאה ברבעון הנוכחי הייתה מעבר מהפסד לרווח נקי. הוא ציין כי ברבעון הראשון רשמה החברה הכנסות שיא המשקפות גידול של כ- 6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. "בנוסף לאלמנט העונתיות המובנה בענף התעופה, נאלצנו להתמודד בתקופה זו עם המשך התייקרות הדלק - התשומה העיקרית של החברה, ועם השפעות אסון הצונאמי במזרח הרחוק".
 
עוד ציין רומנו כי  השפעת הצונאמי  גרמה לירידה זמנית בביקוש לטיסות לאזור המזרח הרחוק. "מאחר ואל על חברת תעופה סדירה ומתוך מחויבות אסטרטגית כלפי הנוסעים ליציבות בלוח הטיסות, המשכנו לטוס כמתוכנן למזרח הרחוק, תוך הבאה בחשבון של פגיעה זמנית במדדי יעילות תפעולית של החברה. ואכן - שיעור התפוסה ירד מכ- 74% ברבעון הראשון לשנת 2004 לכ- 72% ברבעון הנוכחי".