אל על רשמה רווח נקי של 47.4 מליוני דולרים ברבעון השלישי

ברבעון השלישי חל גידול של 4% במספר הנוסעים וגידול של 8% בכמות הטונות המוטסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מה שהשפיע באופן ישיר על הגידול בהכנסות; אל על רושמת חמישה רבעונים רצופים של רווח, זאת למרות עלייה דרסטית במחירי הדלק והתגברות התחרות


00:00 ,25.11.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
ברבעון השלישי חל גידול של 4% במספר הנוסעים וגידול של 8% בכמות הטונות המוטסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מה שהשפיע באופן ישיר על הגידול בהכנסות; אל על רושמת חמישה רבעונים רצופים של רווח, זאת למרות עלייה דרסטית במחירי הדלק והתגברות התחרות.

יו"ר חברת אל על - יאיר שמיר, ומנכ"ל החברה - עמוס שפירא, הציגו היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2004. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עומד על כ- 59 מיליוני דולרים לעומת הפסד של כ- 3 מיליוני דולרים בתקופה המקבילה אשתקד. שמיר ושפירא ציינו כי רווח זה הושג למרות העלייה התלולה במחירי הדלק, שהסתכמה מתחילת השנה בכ-41 מיליון דולרים.

הרווח הנקי שנרשם ברבעון זה עומד על 47.4 מיליון דולר לעומת רווח של 61.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד וזאת למרות עלייה תלולה ודרמטית של 22.3 מיליון דולר במחירי הדלק וגידול בהוצאה רישומית לא תזרימית בגין תיסוף הדולר של 7.8 מיליוני דולרים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. פעולות הגידור בהן נקטה הנהלת החברה מיתנו חלק מתוספת ההוצאה בגין עלית מחירי הדלק.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, ברבעון המדווח הוא הגבוה ביותר בכל הזמנים, ומסתכם ב- 104.8 מיליוני דולר. הכנסות החברה ברבעון זה הסתכמו בכ- 414 מיליון דולר בהשוואה ל- 374 מיליון דולר - גידול של 10%.

השניים ציינו כי חלקה של אל על בשוק התעופה בישראל גדל בהתמדה מ- 38.4% ברבעון השלישי של 2000 ל- % 38.9 בשנת 2002 ל- 40.7% ברבעון הנוכחי זאת למרות תחרות הולכת וגוברת. כמו כן, חברת הבת סאן דור תפסה ברבעון המדווח חלק שוק של 15.3%משוק השכר.

ברבעון השלישי חל גידול של 4% במספר הנוסעים וגידול של 8% בכמות הטונות המוטסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מה שהשפיע באופן ישיר על הגידול בהכנסות, ציינו.

יאיר שמיר יו"ר החברה אמר, עם הצגת התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השלישי של 2004, כי התוצאות הכספיות מעידות על הצלחתה של החברה בהתמודדות מול האתגרים שמזמן שוק התעופה העולמי והמקומי. "נחישותה ויכולתה של החברה להצליח בשוק זה, היא הוכחה להתנהלותה המקצועית של הנהלת החברה ועובדיה הממשיכים בפעילות נמרצת הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות תוך דגש על התייעלות, חסכון ושאיפה מתמדת לשיפור השירות ושמירה קפדנית על נתח השוק של החברה".

עמוס שפירא, מנכ"ל החברה, הציג את התוצאות העסקיות של החברה וציין כי יכולתה של אל על להציג מגמה מתמשכת של רווחיות בתקופה של תחרות עיקשת מצד חברות התעופה הזרות, בכל קו בו פועלת החברה, בד בבד עם עלייה תלולה בעליות הדלק, היא תוצר של פעילות נחושה ומתן מענה כולל לקהל לקוחות החברה יחד עם המשך מאמצי ההתייעלות של החברה. "חברת אל על פועלת בנחישות לשיפור המוצר והשירות במטרה להגדיל את היקף פעילות החברה , בד בבד עם מאמצים אגרסיביים להתייעלות בכל סעיפי ההוצאות".

עמוס שפירא ביקש להדגיש כי היכולת להציג רווח גם ברבעון זה למרות העלייה התלולה בהוצאות הדלק נגרמה עקב מאמצי השיווק של החברה בתחומי הנוסעים והמטען, יחד עם מאמצי ההתייעלות שהניבו הורדת עלויות בסך של 6.2 מיליון דולרים.

לדבריו, מחירו הממוצע של הדלק הסילוני בשוק עלה ב-50% ברבעון המדווח וב- 31% במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה, ביחס לתקופות המקבילות אשתקד, לפני פעולות הגידור. הדלק מהווה מרכיב משמעותי בעלויות החברה. פעילות הגידור שננקטו על יד החברה מיתנו עד כה חלק מהשפעת עלית המחירים כאמור. החברה נוקטת בתהליך התאמת מחירי כרטיסי הטיסה יחד עם האצת תהליכי ההתייעלות בכדי לקזז את השפעת העלייה במחירי הדס"ל על התוצאות הכספיות.

ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים, אמר היום כי האיתנות הפיננסית של החברה ויכולתה להתמודד עם האתגרים שבפניה, ניכרים בתזרים המזומנים החיובי. יתרות המזומן בקופתה של החברה עמדו בסוף התקופה על כ- 193 מליוני דולרים לעומת כ- 92 מיליוני דולרים בסוף הרבעון המקביל אשתקד, דהיינו גידול של למעלה מ-110%.