אל על: שיא הכנסות ברבעון - 566 מיליון דולר

הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2007 מראים על גידול של 27% בהכנסות החברה. הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי - 41.2 מיליון דולר


00:00 ,21.11.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2007 מראים על גידול של 27% בהכנסות החברה. הרווח הנקי של החברה ברבעון - 41.2 מיליון דולר
 
יו"ר חברת אל על, פרופסור ישראל (איזי) בורוביץ, ומנכ"ל החברה, חיים רומנו, הציגו היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2007.
 
ההכנסות לרבעון הסתכמו ב-566.7 מיליון דולר, זאת לעומת 447 מיליון דולר אשתקד - גידול של 27%. מהחברה נמסר כי הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול בהכנסות מנוסעים ביחס לרבעון המקביל אשתקד בו חלה מלחמת לבנון השנייה, כתוצאה מגידול של 15% בנוסע/ק"מ שהטיסה החברה, מגידול בהכנסה לנוסע/ק"מ, מגידול בהכנסות ממטען, מהחכרת מטוסים וממתן שירותי תחזוקה לחברות תעופה אחרות.
 
הוצאות ההפעלה ברבעון הסתכמו ב-415.4 מיליון דולר, שיעור של 73.3% מהמחזור, לעומת 369.7 מיליון דולר, שיעור 82.7% מהמחזור. הגידול בהוצאות ההפעלה נובע מגידול בפעילות ומהעלייה בהוצאות הדלק שהנן מרכיב מהותי ביותר בהוצאות החברה. הוצאות החברה עבור דס"ל ברבעון עלו ל-154.4 מיליון דולר, לעומת סך של 131.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

פעולות גידור בהן נקטה החברה חסכו ברבעון השלישי 5.1 מיליון דולר בעלויות הדלק. הוצאות הדס"ל ברבעון המדווח מהוות 27.2% מהמחזור לעומת 29.5% ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, חל הרבעון פיחות של הדולר ביחס לשקל ולאירו אשר הוסיף ברבעון המדווח להוצאות החברה כ-6 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
 
הרווח הגולמי הסתכם ב-151.3 מיליון דולר, שיעור של 26.7% מהמחזור, לעומת 77.3 מיליון דולר אשתקד, שיעור של 17.3% מהמחזור. הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו מהמחזור נובע בעיקר מעליה בשיעור התשואה לנוסע/ק"מ ומשיפור ביעילות התפעולית כפי שבאה לידי ביטוי בגידול בשיעור תפוסת הנוסעים.
 
הרווח התפעולי הסתכם ב-63.8 מיליון דולר, שיעור של 11.3% מהמחזור, לעומת רווח תפעולי של 8.5 מיליון דולר אשתקד, 1.9% מהמחזור. ברבעון הנוכחי חל קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות זאת בשל המשך יישום תוכנית ההתייעלות והחיסכון בהן נקטה החברה.
 
הרווח הנקי לפני מס ברבעון הסתכם ב-51 מיליון דולר לעומת רווח של 1.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם ב-41.2 מיליון דולר לעומת רווח של 1.4 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.
 
פרופסור ישראל (איזי) בורוביץ, יו"ר דירקטוריון חברת אל על, ציין כי "התוצאות הכספיות ברבעון משקפות גידול משמעותי של החברה בכל הפרמטרים, תוך המשך יישום תוכנית ההתייעלות.החברה ממשיכה להגשים את חזונה ולהוביל את שוק התעופה בישראל ולהוות את הבחירה הראשונה והמועדפת לכל התנועה האווירית לישראל וממנה. הנהלת החברה ממשיכה ביישום התוכנית העסקית 'אל על 2010' במסגרתה ננקטות פעולות רבות ליישום מדיניות הצמיחה.אני מאמין כי חוסנה הכלכלי של החברה ימשיך ויאפשר לנו להשקיע בכדי להוביל את החברה להגשמת חזונה".
 
חיים רומנו, מנכ"ל אל על, ציין כי "יכולתה של אל על להציג רווחיות היא תוצאה של פעילות נחושה שגרמה לעלייה בכל מנועי הצמיחה של החברה, לגידול שיא בהכנסות ולהגדלת שיעורי התפוסה. כל אלו באו לידי ביטוי ברבעון זה כתוצאה מיישום מדיניות הניהול של החברה הדוגלת ביצירת אטרקטיביות בעיני הלקוחות, הקפדה על שיפור השירות והמוצר, הצגת מגוון רחב של מחירים, לוחות זמנים מותאמים לצרכיהם והגדלת תדירויות בהתאם לדרישות השוק. החברה השקיעה בפיתוח ובהתחדשות כמיליארד שקל, יותר מבכל תקופה אחרת, מאז הפרטתה. השלמנו את רכישתם והכנסתם לשירות של שני המטוסים החדשים, השקענו 20 מיליון דולר במושבים חדשים והגענו לשיאה של תנופת התחדשות".
 
פרופסור בורוביץ ביקש להודות למנכ"ל החברה, חיים רומנו, לעובדי החברה ולמנהליה על העמידה ביעדים ובמימוש המטרות והוסיף כי כל הגורמים פעלו בנחישות במטרה לשפר את רווחיות החברה,  להגדיל את ההכנסות ולצמצם את ההוצאות עד להצגת התוצאות החיוביות היום.

יש לציין כי היום הכריזה אל על על רכישת מטוס נוסעים חדש בעלות של כ-50 מיליון דולר. ר' על כך בידיעה נפרדת:

http://www.port2port.co.il/Index.asp?CategoryID=44&ArticleID=62045