אל על תוקפת: הנתונים שהוצגו בנושא הקו לניו-יורק שגויים

אל על טוענת: הנתונים שהונחו בפני שר התיירות בנושא הקו לניו-יורק הם שגויים, חלקיים ומגמתיים; "לא חל שינוי נסיבות משנת 2003 המצדיק הפרה כה בוטה של ההתחייבות השלטונית שניתנה ערב הפרטת אל על לציבור"


00:00 ,02.01.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

אל על טוענת: הנתונים שהונחו בפני שר התיירות בנושא הקו לניו-יורק הם שגויים, חלקיים ומגמתיים; "לא חל שינוי נסיבות משנת 2003 המצדיק הפרה כה בוטה של ההתחייבות השלטונית שניתנה ערב הפרטת אל על לציבור"
 
"מתעורר חשש כבד שהליך קבלת ההחלטות נהפך על ראשו. תחילה, נבחרה התוצאה הסופית, ורק לאחר מכן, נאספו נתונים, חלקיים ומגמתיים, בניסיון להצדיקה". כך כתב הבוקר אמיר שרף, יועצה המשפטי ומזכיר חברת אל על, בחוות דעת כלכלית מקיפה שהגישה אל על הבוקר לשר התיירות.
 
עיקרי הדברים, כפי שצויינו בחוות הדעת, מתייחסים לכך שחוות הדעת של משרד התחבורה, שהונחה בפני השר, לוקות בטעויות קשות ומשמעותיות וכי הן מגמתיות ומבוססות על נתונים שגויים וחלקיים. לטענת אל על, משרדי הממשלה מסכימים כי טרם התקיימו היעדים הכמותיים שבהחלטת הממשלה ממאי 2003, שמאפשרים הוספת מוביל ישראלי סדיר נוסף בקו לניו-יורק, לצד אל על. לעומת זאת, בחוות הדעת של משרד התחבורה, שהונחו בפני השר, נטען כי חל שינוי נסיבות, המצדיק שינוי של החלטת הממשלה.
 
לדברי אמיר שרף, היועץ המשפטי ומזכיר חברת אל על, חוות הדעת מטעם אל על מוכיחה כי לא חל שינוי נסיבות, שלא נחזה בעת החלטת הממשלה בשנת 2003, והמצדיק הפרה של ההתחייבות השלטונית שניתנה לאל על, עובדיה ובעלי מניותיה ערב הפרטתה, וריקונה של החלטת הממשלה מתוכן.
 
לדברי שרף, בעוד שבחוות הדעת של משרד התחבורה נטען, כי תנועת הנוסעים בנתיב הטרנס-אטלנטי עלתה כמעט כפליים בהשוואה לעלייה בסך כל התנועה לישראל וממנה, מראה אל על, כי הטענה שגויה, וכי התנועה בנתיב הטרנס-אטלנטי גדלה בשיעורים דומים לסך התנועה לישראל וממנה. הוא ציין שאל על מראה עוד כי התייקרות מחירי הטיסות נמוכה במידה ניכרת מהתייקרות מחירי הדלק הסילוני.
 
לחוות הדעת מטעם אל על צורף מכתב של באי-כחה, עוה"ד יהושע חורש ואליה צונץ.
 
במכתב טוענת אל על כי חוות הדעת של משרד התחבורה מתיימרות לרוקן מתוכן את החלטת הממשלה, שלא כדין, וכי הן הפוכות לעמדה שהביע משרד התחבורה בפני בית המשפט הגבוה לצדק. באותו בג"צ טענה המדינה, ועמדתה נתקבלה על ידי בית המשפט, כי החלטת הממשלה היא החלטה ראויה וסבירה, וכי קיימים שיקולים רבים התומכים בה, חרף הפגיעה בישראייר ובארקיע. אל על טוענת, כי כל אותם שיקולים, אותם העלתה המדינה על נס, אך לאחרונה, נעלמו, משום מה, מחוות הדעת שהניח משרד התחבורה בפני השר.
 
עפ"י חוות הדעת של אל על, הניתוח של שוק התעופה מלמד כי השוק הישראלי בכלל, והקו לניו-יורק, בפרט, התנהגו בשנתיים וחצי שחלפו מאז החלטת הממשלה, בדומה לשוק העולמי, וכפי שנחזה ונצפה מראש, לרבות התחזית שהתממשה לתיקון חלקי של השפל החמור אליו נקלעה התעשייה עקב האינתיפאדה, ארועי ה- 11 בספטמבר, מלחמת המפרץ ומגיפת הסארס, ואשר הגיע לשיאו בשנת 2003.
 
"הממשלה לא העלתה על הדעת", טוענת אל על, "שכל עוד לא הושגו היעדים הכמותיים שבהחלטת הממשלה, ובהעדר ארוע קיצוני ביותר, שלא ניתן היה לחזותו מראש (ושלא התרחש), 'יישברו כללי המשחק', וההבטחות שניתנו לאל על ולבעלי מניותיה, יהיו למרמס".
 
"הפרת החלטת הממשלה, תביא, לדעתה של אל על, לפגיעה קשה באמון המשקיעים במדיניות הממשלתית ובהפרטות עתידיות, והיא עלולה לגרור תביעות כספיות נגד המדינה, בהיקפי עתק", נכתב.
 
אל על מזהירה עוד, במכתב, כי בפני השר לא הונחו חוות דעת בנושאים מהותיים נוספים, שהשר חייב לשקול אותם על פי חוק רישוי שירותי תעופה, וכי אם לא תתקבלנה חוות דעת בנושאים אלה, החלטת השר תהא פסולה משפטית.