אל על תחלק דיבידנד בשווי 11.6 מיליון שקל

מחברת אל על נמסר כי הדיבידנד הינו בשיעור של 1.94% מההון המונפק של החברה. התאריך שנקבע ליום חלוקת הדיבידנד הינו 21 בינואר 2008


00:00 ,31.12.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

מחברת אל על נמסר כי הדיבידנד הינו בשיעור של 1.94% מההון המונפק של החברה. התאריך שנקבע ליום חלוקת הדיבידנד הינו 21 בינואר 2008
 
חברת אל על הודיעה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות שלה בסכום כולל של 11.6 מיליון שקל. דירקטוריון החברה החליט על כך אתמול בישיבתו. התאריך שנקבע ליום חלוקת הדיבידנד הינו 21 בינואר 2008.
 
מהחברה נמסר כי הדיבידנד הינו בשיעור של 1.94% מההון המונפק והנפרע של החברה.