ארקיע הגישה באופן רשמי בקשה להגדלת אחזקותיה באל על

הבוקר החלה חברת ארקיע, באופן רשמי, להגדיל אחזקותיה באל על. עו"ד עומר שלו, מזכיר חברת כנפיים אחזקות ארקיע בע"מ, שיגר פניה רשמית אל עו"ד אמיר שרף, מזכיר חברת אל על, ובה ציין כי ארקיע מעוניינת להגדיל את אחזקותיה במניות אל על,


00:00 ,22.01.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
הבוקר החלה חברת ארקיע, באופן רשמי, להגדיל אחזקותיה באל על. עו"ד עומר שלו, מזכיר חברת כנפיים אחזקות ארקיע בע"מ, שיגר פניה רשמית אל עו"ד אמיר שרף, מזכיר חברת אל על, ובה ציין כי ארקיע מעוניינת להגדיל את אחזקותיה במניות אל על, מעבר ל- 5% מהמניות שבבעלותה באופן רשמי.

בפנייתו של עו"ד שלו, נחשף לראשונה הרכב האחזקות במניות ואופציות של כנפיים באל על:
19,785,459 - מניות רגילות, 70,026,562 - אופציות רכישה ( סדרה א'), 102,181,702 - אופציות רכישה ( סדרה ב'), 61,147,688 - כתבי אופציה ( סדרה 1).

עוד נכתב כי למיטב ידיעת כנפיים, אם כל האופציות הנזכרות לעיל תמומשנה, יהווה סך האחזקות של כנפיים באל על כ- 51.07%, אך יחד עם זאת, טרם התקבלה בדירקטוריון כנפיים החלטה ביחס למימוש האופציות, כולן או חלקן.

עו"ד שלו ציין כי ידוע לחברת כנפיים כי אם תתקבל בקשתה זו, תותר לה אחזקה של עד 15% ממניות אל- על, ואם תרצה להגדיל את אחזקותיה במניות מעבר לשיעור האמור, תידרש להגיש פניה נוספת לאישור מחזיק מניית המדינה המיוחדת, הכל עפ"י הוראות תקנון חברת אל על.