ארקיע קיבלה 7 מיליון דולר במזומן בתמורה לויתור על תביעות כנגד "אייר קנדה"

כנפיים – אחזקות ארקיע בע"מ דיווחה היום (1.8.04) לבורסה לניירות ערך בתל אביב, כי "ארקיע" מכרה לגוף פיננסי בינלאומי את זכויותיה לתביעה כנגד "אייר קנדה", במסגרת הליך ההגנה בפני נושים המתנהל בבית המשפט בקנדה, תמורת סכום במזומן של 7 מיליון דולר


00:00 ,01.08.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
כנפיים – אחזקות ארקיע בע"מ דיווחה היום (1.8.04) לבורסה לניירות ערך בתל אביב, כי "ארקיע" מכרה לגוף פיננסי בינלאומי את זכויותיה לתביעה כנגד "אייר קנדה", במסגרת הליך ההגנה בפני נושים המתנהל בבית המשפט בקנדה, תמורת סכום במזומן של 7 מיליון דולר.

לאחרונה, תמכה "ארקיע" בתוכנית ההבראה של "אייר קנדה", שהעניקה לה זכות לקבל בעתיד, במועד שטרם נקבע, מניות ואופציות של "אייר קנדה" בתמורה לחוב הבלתי מובטח, בשיעור כפי שייקבע על ידי בית המשפט. אולם, לאור אי הודאות בדבר שיעור המניות שיתקבלו ביחס לחוב, מועד חלוקתן ואפשרות מימושן או שווין העתידי, בחרה "ארקיע" להתקשר עם גוף שלישי למכירת זכויות התביעה תמורת 7 מיליון דולר ארה"ב.

בשנים 1995 - 1996 רכשה "ארקיע" 18 מטוסי בואינג 200-737 מ"קנדיאן איירליינס" (שנרכשה על ידי "אייר קנדה") תמורת סכום של כ- 100 מיליון דולר שנתקבלו במימון בנקאי מלא, והחכירה אותם בחזרה ל"אייר קנדה" לתקופה ראשונית של 6 שנים. ההלוואות בגין המטוסים נפרעו במלואן כבר לאחר 5 שנים ובמהלך השנים נמכרו 8 מטוסים ונעשו הסדרים להמשך החכרת יתר המטוסים.

בחודש אפריל, 2003, הכריזה "אייר קנדה" על כניסתה להליך הגנה בפני נושים ובעקבותיו עודכנו הסכמי החכירה של 10 המטוסים ול"ארקיע" נשמרה הזכות לתבוע, במסגרת ההליך המשפטי בקנדה, את הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מההליך.

פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, מנכ"ל "ארקיע", מסר כי כיום, כאשר עיסקת אייר קנדה עומדת בפני סיום ניתן לראות את ההישג הכלכלי הגלום בעיסקה לאורך השנים, המסתכם עד היום בתזרים מזומנים נקי של 51.7 מיליון דולר וזאת בנוסף לשווי של המטוסים אשר נותרו בבעלות "ארקיע".

סך ההכנסות מדמי חכירה, מכירת המטוסים ומכירת זכויות התביעה הסתכמו עד היום בסך 173.4 מיליון דולר, כאשר עלות המטוסים והריבית בגין ההלוואות הסתכמו בסך 121.7 מיליון דולר. ברשות ארקיע נותרו כיום 10 מטוסים העומדים להחזרה מ"אייר קנדה" החל מחודש ספטמבר 2004 ועד סוף שנה זו. ארקיע פועלת למכירת המטוסים או להחכרתם מחדש.