אשדוד בונדד וממן מתכתשות בבית המשפט בנושא קליטת משגורי יצוא חקלאיים

ממן מבקשת לשנות את ההסדר התפעולי ולקלוט משגורי יצוא חקלאיים מאשדוד בונדד דרך הרמפות הייעודיות ולא ישירות מהצד האוירי; אשדוד בונדד: ממן מבקשת לבטל את התחרותיות ע"י שימוש בכוחה המונופוליסטי; ממן בתגובה: לאשדוד בונדד יש מונופול ביצוא החקלאי; רש"ת: פנייתה של


00:00 ,09.10.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

ממן מבקשת לשנות את ההסדר התפעולי ולקלוט משגורי יצוא חקלאיים מאשדוד בונדד דרך הרמפות הייעודיות ולא ישירות מהצד האוירי; אשדוד בונדד: ממן מבקשת לבטל את התחרותיות ע"י שימוש בכוחה המונופוליסטי; ממן בתגובה: לאשדוד בונדד יש מונופול ביצוא החקלאי; רש"ת: פנייתה של ממן לאשדוד בונדד חריגה, בוטה ובלתי מנומקת
 
חברת אשדוד בונדד, מפעילת מסוף המטענים החקלאיים בנתב"ג, פנתה לבית המשפט המחוזי בת"א בבקשה דחופה לצו מניעה זמני כנגד ממן, רשות שדות התעופה ומשרד התחבורה, לאחר שב- 2 בספטמבר התקבלה אצל אשדוד בונדד הודעה של ממן לפיה החל מ- 1 באוקטובר משגורי ייצוא חקלאי ייקלטו במסוף ממן, אך ורק ברמפות הייעודיות ולא דרך הצד האווירי.
 
לטענת אשדוד בונדד, בכך ממן למעשה דורשת שמטען אשר כבר עבר את כל הליכי הביקורת של המכס, הבידוק הבטחוני והכנתו של המשגור לטיסה, יוחזר לצד היבשתי, מחוץ למסוף וימתין שוב על הרמפות הייעודיות של ממן, אשר ייתכן ויהיו תפוסות באותו המועד על ידי משגורי מטענים אחרים ויעבור מחדש את כל ההליכים שהמטען כבר עבר.
 
באשדוד בונדד טוענים כי משמעותה של החלטת ממן היא פגיעה קשה ביותר בציבור החקלאים, משתמשי המסוף בקירור ובאשדוד בונדד. זאת מאחר ולטענת אשדוד בונדד, חברות תעופה, מן הצד האחד, יסרבו לקבל משגורי מטען חקלאי שעבר את המסוף באשדוד בונדד במידה ואינו מהווה פאלט אווירי אחוד שלם. מן הצד השני, לטענת אשדוד בונדד, במצב דברים שכזה, לקוחות של אשדוד בונדד יסרבו להמשיך ולהביא את מטעניהם לאשדוד בונדד, כאשר קיים החשש שמטענים שלהם ייאלצו לחזור ולהמתין על הרמפות של ממן, בשמש ובחום וללא קירור נאות, וזאת לאחר שהמטען עבר כבר את כל ההליכים הנדרשים.
 
עו"ד סימון ציין בשם אשדוד בונדד: "החלטת ממן מבטלת את התחרותיות שבין המסופים ע"י עשיית שימוש לרעה בכוחה המונופוליסטי ואילוץ הלקוחות לעשות שימוש במסוף ממן בלבד".
 
 
רש"ת מבקשת הבהרות מממן
 
עוד נודע כי אשדוד בונדד, טרם פנייתה לבית המשפט, פנתה הן לרשות שדות התעופה והן לממונה על נושאים אלו במשרד התחבורה, מיד עם קבלת הודעתה של ממן, וביקשה את התערבותם המיידית לפעול לעצור את ממן מלממש את כוונתה. בעקבות כך פנתה רשות שדות התעופה אל מנכ"ל ממן, תוך הדגשה כי הרשות רואה בפנייתה של ממן לאשדוד בונדד פנייה חריגה ובלתי מנומקת.
 
רש"ת כתבה לממן: "מתקבל הרושם כי ממן מנצלת את מעמדה ואת היתרון לגודל ממנו היא נהנית עד כה, כדי להצר, באופן לא הוגן, את צעדיה של אשדוד בונדד בתחום לגיטימי של פעילותה. הרשות אינה יכולה לאפשר קיום מצב זה... על אחת כמה וכמה שהדבר עלול לפגוע בציבור הלקוחות והמשתמשים". על פנייתה של רש"ת לממן השיבה ממן בשלילה והודיעה כי אינה מוכנה לחזור בא מהמכתב ומתוכנו והיא ממשיכה בסירובה לקבל מטענים מהצד האווירי.
 
 
הדיון בבית המשפט
 
בדיון שנתקיים ערב ראש השנה בין הצדדים בנוכחות השופטת ענת ברון, טען בא כוח אשדוד בונדד כי ההסדר עוד היה קיים עם המפעילה הקודמת של המסוף החקלאי, חברת אגרקסקו, רק שבפועל היא כמעט שלא הזדקקה לו בגלל המערכות שלה. עו"ד ארדינסט, שייצג את ממן בדיון, הכחיש את קיומו של הסדר זה עם אגרקסקו וטען שממן לא צריכה לשאת בחוסר היעילות של אשדוד בונדד.
 
עו"ד וינבאום, שייצג את רשות שדות התעופה ומשרד התחבורה, אמר בדיון: "לצערי לא קיימת תחרות מלאה כיום, מאחר שיש כיום גוף אחד גדול וזה ממן, שכיום חולש על שיגור המטענים ומולו יש גוף קטן שזו אשדוד בונדד שהאפשרויות שלו מאד מוגבלות. יש גם הבדלים תפעוליים שמקורם בהרשאה של ממן". עו"ד ויבאום הבהיר לשופטת שלדעת רש"ת ומשרד התחבורה, ההסדר הקיים בין ממן ואשדוד בונדד הוא הגיוני וצריך להמשיך ולחול. הוא גם אישר את קביעת אשדוד בונדד כי במידה וההסדר בין הצדדים יבוטל, המשמעות הכספית היא שלכאורה, ליצואן "לא שווה ללכת" לאשדוד בונדד והוא ילך לממן.
 
על כך השיב עו"ד ארדינסט בשם ממן: "אני תמהה על עמדת הרשות לפיה היא אינה יודעת אם היה הסדר עם אגרקסקו או לא היה הסדר איתה". הוא הוסיף כי בתחום היצוא החקלאי, המונופול הוא של אשדוד בונדד.
 
ערב ראש השנה (3 אוקטובר), ובהסכמת הצדדים, הסכימה שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, ענת ברון, לדחות את כוונת ממן לסיים את ההסדר התפעולי, מיידית, החל מאוקטובר, והאריכה את ההסדר עד 31 בדצמבר 2005.
 
 
התגובות
 
רועי שלזינגר, מנכ"ל קבוצת שלזינגר, התייחס להחלטת בית המשפט ואמר שכל מצב בו ההחלטות בנוגע לפעילותה של ממן, איננה בידיה של ממן, אלא בידיו של בית המשפט או רש"ת, הינה סיטואציה מבורכת וניצחון חסר תקדים הן למשתמשים והן לתחרות החופשית בענף. הוא ציין שבכוונתם להפעיל את כל השפעתם על רשות שדות התעופה ומשרד התחבורה על מנת שהתחרות החופשית בין הצדדים תישמר לטובת המשתמשים.
 
שלזינגר הוסיף כי "פסיקת בית המשפט הנוכחית הינה בבחינת צעד תקדימי שלמעשה מצר את הצעדים האגרסיביים בהם נוקטת ממן במסגרת התחרות בענף המטענים".  
 
מחברת ממן נמסר בתגובה שהחלטת בית המשפט בעניין קליטת משגורים חקלאיים של אשדוד בונדד במסופי ממן, מעניקה תוקף משפטי מחייב לבקשת ממן לפקיעת ההסכם בין הצדדים, אשר יכנס לתוקפו ב- 1 בינואר 2006.
 
דובר ממן הוסיף: "ההליך המשפטי בו נקטה אשדוד בונדד הינו חלק ממערכה ממושכת בה נוקטת אשדוד בונדד, המבקשת להנציח את מעמדה המונופוליסטי של אשדוד בונדד בתחום הייצוא החקלאי, אשר אינה בוחלת בשום אמצעי להשגת מטרתה זו", סיכם.