בז"ן רכשה חברה לאספקת שירותי תדלוק למטוסים בנתב"ג

רכשה את חברת מרקורי בעל זיכיון לאספקת שירותי תדלוק למטוסים בנתב"ג עד דצמבר 2012. בז"ן: מדובר בכניסה ראשונה של החברה לפעילות בתחום תשתיות מוצרי הדלק


00:00 ,01.07.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

רכשה את חברת מרקורי בעל זיכיון לאספקת שירותי תדלוק למטוסים בנתב"ג עד דצמבר 2012. בז"ן: מדובר בכניסה ראשונה של החברה לפעילות בתחום תשתיות מוצרי הדלק
 
חברת בז"ן (בתי זיקוק לנפט) הודיעה אתמול כי חתמה על הסכם לרכישת 31.25% ממניות חברת מרקורי תעופה ישראל תמורת 2.7 מיליון שקל.
 
מחברת בז"ן נמסר כי מרקורי ישראל עוסקת באספקת שירותי תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון, מכוח הסכם זיכיון עם רשות שדות התעופה המסתיים בדצמבר 2012. עוד נמסר מבז"ן כי פעילות מרקורי ישראל מהווה כ-50% מסך כל הפעילות של Mercury Air Group שירותי התדלוק בנתב"ג.
 
מהחברה נמסר עוד עי רכישת מניות במרקורי ישראל הינה כניסה ראשונה של החברה לפעילות בתחום תשתיות מוצרי הדלק מחוץ למפעליה, וכי היא נעשית במסגרת תוכנית אסטרטגית של החברה בתחום הפעילויות המשיקות לליבת עסקיה, וזאת על מנת ליצור אפיק נוסף להרחבת עסקי החברה מחוץ לישראל.
 
יש לציין כי השלמת העסקה על פי ההסכם מותנית בתנאים מתלים שונים ובכללם, קבלת אישור דירקטוריון החברה ודירקטוריון המוכרת, קבלת אישור למיזוג מאת הממונה על ההגבלים העסקיים ותנאים נוספים שנקבעו בהסכם.