ביה"ד להגבלים עסקיים החליט להקפיא חלק מתנאי הממונה בנוגע למיזוג אל על-כנפיים

בהוראת בית הדין להגבלים עסקיים, הקפיא ביום חמישי (6/1/2005) הממונה על ההגבלים העסקיים חלק מהתנאים המגבילים שקבע למיזוג בין כנפיים לאל על. התנאים שהוקפאו מתייחסים לפעילות אל על בתחום טיסות השכר ולהסכמים בין אל על למובילים ישראליים אחרים בתחום התעופה


00:00 ,09.01.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

בהוראת בית הדין להגבלים עסקיים, הקפיא ביום חמישי (6/1/2005) הממונה על ההגבלים העסקיים חלק מהתנאים המגבילים שקבע למיזוג בין כנפיים לאל על. התנאים שהוקפאו מתייחסים לפעילות אל על בתחום טיסות השכר ולהסכמים בין אל על למובילים ישראליים אחרים בתחום התעופה.
 
בצעד חסר תקדים, קבע בית הדין להגבלים עסקיים כי הערר שהגישה אל על, כולו, יתברר בפני בית הדין בתוך ששה שבועות. משמעות הדבר כי החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים כולה, ביחס למיזוג כנפיים ואל על, תיבחן ותוכרע בבית הדין כבר בשבועות הקרובים. פרק הזמן המקובל להליכים מסוג זה הוא שנה ויותר וכאן ראה בית הדין מקום לקבוע את הדיון בדחיפות.
 
אמיר שרף, היועץ המשפטי ומזכיר חברת אל על, אמר כי הוא מברך על החלטת בית הדין להקפאת חלק מהתנאים שקבע הממונה, וכי אל על תעשה את כל הנדרש להביא לסיום הדיון במועדים שקבע בית הדין. עם זאת הביע שרף את מחאתה של חברת אל על על עמדת הממונה לפיה הוא אינו צריך לפרט את הנימוקים העומדים בבסיס התנאים שקבע למיזוג, למרות שיישומם עלול לפגוע בפעילותה של אל על.
 
דובר חברת כנפיים, אשר צורפה כמשיבה לכתב הערעור, ציין כי כנפיים הודיעה לביה"ד שהיא קיבלה את אישור הממונה, על תנאיו, וכי כנפיים מקיימת בקפדנות את התנאים אשר נקבעו על ידי הממונה באישור מחודש אוגוסט 2004, במסגרת בקשת המיזוג שהוגשה על ידי כנפיים.
 
דובר כנפיים ציין כי פורסמה ב- 21 בדצמבר 2004 הזמנה להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה של כנפיים, הכוללת, בין השאר, את אחזקותיה בארקיע, ממן, איסתא, קשרי תעופה וארנון פז ואינה כוללת את פעילות החכרת המטוסים, כמתחייב מהתנאים שנקבעו על ידי הממונה.
 
 
המדינה הודיעה לאל על הפסקת כהונתם של דירקטורים מטעמה
 
עם העברת השליטה בחברת אל על, מהמדינה לידי כנפיים- אחזקות ארקיע, הודיעה המדינה בשבוע שעבר על סיום כהונתם של כל הדירקטורים מטעם המדינה באל על: מר יאיר שמיר, גב' רבקה עידן, גב' מריאנה גינזבורג, ומר ישראל דוד בראון.
 
החברה הודתה ליו"ר הדירקטוריון הפורש מר יאיר שמיר, ולדירקטורים הפורשים האחרים על תרומתם הרבה לחברה ולפיתוחה.