בקרוב צמצומי כוח אדם באל על

החברה הודיעה כי החל קיום משא ומתן עם העובדים בדבר צמצומים בכוח אדם של עובדים זמניים וקבועים וצמצום הוצאות בתחומי השכר. כמו כן צומצמו תקנים בהנהלת החברה בהם תקן סמנכ"ל


00:00 ,23.10.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה הודיעה כי החל קיום משא ומתן עם העובדים בדבר צמצומים בכוח אדם של עובדים זמניים וקבועים וצמצום הוצאות בתחומי השכר. כמו כן צומצמו תקנים בהנהלת החברה בהם תקן סמנכ"ל
 
חברת אל על דיווחה היום כי בהמשך לדיווחים בדבר חתימת הסכם קיבוצי מיוחד וכניסה למשא ומתן עם נציגות העובדים וההסתדרות לצורך מציאת פתרונות משותפים ומוסכמים להתייעלות החברה הוחל בפועל קיום משא ומתן.
 
החברה דיווחה כי הנושאים העיקריים הנדונים במסגרת זו הם צמצומים בכוח אדם של עובדים זמניים וקבועים, צמצום הוצאות בתחומי השכר והנלוות לרבות באמצעות הגדלת שיעור ההשתתפות של העובדים בשירותים הניתנים להם, איחוד פונקציות על פי צורכי החברה ושינויים שונים בפעילות עובדי הקרקע וצוותי האוויר אשר יתרמו לגמישות התפעולית ולהפחתת ההוצאות.
 
החברה הדגישה כי מדובר בשלב ראשוני של המשא ומתן וכי אין כל הערכה או וודאות לגבי ההסכמות שיושגו בסופו של דבר לגבי כל אחד מהנושאים שהוזכרו לעיל.
 
החברה ציינה במקביל כי בשבוע שעבר הוחלט על שינויים בהנהלת החברה במסגרתם יצומצמו תקן סמנכ"ל אחד ומספר תקני ראשי אגפים.