גידול של 2% בתנועת המטענים בנתב"ג ברבע בראשון של 2003

גידול של 2% נרשם בתנועת המטענים ששונעו בנמל התעופה בן גוריון ברבעון הראשון של שנת 2003. כך עולה מנתונים שהוצגו היום בפני מנכ"ל משרד התחבורה, סלמן בן ציון. מהנתונים מתברר כי בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2003 שונעו בנתב"ג כ- 86 אלף טונות מטען לעומת 84.5 א


00:00 ,30.04.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
גידול של 9% בכמות המטען שהוטענה בנתב"ג

גידול של 2% נרשם בתנועת המטענים ששונעו בנמל התעופה בן גוריון ברבעון הראשון של שנת 2003. כך עולה מנתונים שהוצגו היום בפני מנכ"ל משרד התחבורה, סלמן בן ציון.

מהנתונים מתברר כי בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2003 שונעו בנתב"ג כ- 86 אלף טונות מטען לעומת 84.5 אלף טונות בתקופה המקבילה אשתקד.

תנועת המטענים ששונעה מנתב"ג רשמה גידול של 9% ואילו בתנועת המטענים שנפרקה בנתב"ג נרשמה ירידה של 9%.

הגידול בתנועת המטענים ברבעון הראשון של שנת 2003 נובע בעיקר מגידול משמעותי ביצוא החקלאי והתעשייתי של ישראל. המקור לירידה בכמות המטען שנפרקה בנתב"ג הוא המשך מגמת הירידה ביבוא לישראל.

לכמות המטענים שהוטסו על ידי חברות "אל על" וק.א.ל נרשם גידול של 2% וחלק השוק המשותף שלהן גדל ל- 74.7% לעומת 74.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

יצויין כי בנוסף למטען ששונע מישראל לחו"ל, חברות "אל על" וק.א.ל. מטיסות כמות משמעותית של מטען בין אירופה וארצות הברית. ק.א.ל משנעת מטענים בין אפריקה לאירופה ואל על מטיסה מטענים בין המזרח הרחוק לאירופה.

היצע הקיבולת למטען כלל גם קיבולת של 35 חברות תעופה זרות שהפעילו טיסות נוסעים סדירות לישראל וממנה, כמו כן הופעלו מספר טיסות מטען לא סדירות באמצעות חברות זרות.

ממינהל התעופה האזרחית נמסר כי לכמות המטען הכללית שהוטסה על ידי חברות זרות נרשמה ירידה בשעור של כ- 1%.