גידול של 2% בתנועת המטענים בנתב"ג ב- 2003

הגידול בתנועת המטענים בשנת 2003 נבע בעיקר מגידול ביצוא החקלאי המוטס וכן מגידול משמעותי בתנועת המטענים בין המזרח הרחוק לאירופה ,המשונעים דרך נתב"ג ; חלק השוק המשותף לאל על וק.א.ל גדל ב- 2003 ל- 75%


00:00 ,03.02.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
חלק השוק המשותף לאל על וק.א.ל גדל ב- 2003 ל- 75%

גידול של 2% נרשם בתנועת המטענים ששונעו בנמל התעופה בן גוריון בשנת 2003, לעומת שנת 2002. כך עולה מנתונים שפורסמו על ידי מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה .

מנתונים שהוצגו היום לשר התחבורה, אביגדור ליברמן, עולה כי בשנת 2003 שונעו בנתב"ג כ- 307 אלף טון מטען,לעומת 300 אלף טון בשנת 2002. תנועת המטענים ששונעה מנתב"ג רשמה גידול של כ- 10%ואילו בתנועת המטענים שנפרקה בנתב"ג נרשמה ירידה של .7%

הגידול בתנועת המטענים בשנת 2003 נבע בעיקר מגידול ביצוא החקלאי המוטס וכן מגידול משמעותי בתנועת המטענים בין המזרח הרחוק לאירופה ,המשונעים דרך נתב"ג .

לכמות המטענים שהוטסה על ידי חברת אל על וק.א.ל נרשם גידול של ,4% לעומת שנת 2002 וחלק השוק המשותף שלהן גדל ל- 75%, לעומת 73.5% בשנת 2002.

הגידול בחלקן של חברות התעופה הישראליות על חשבון החברות הזרות הוא המשך למגמה שהחלה בשנת 2001 ונמשכת מאז בהתמדה. בין הגורמים העקריים לכך ניתן לציין את הגידול בכמות המטענים שהופעלו על ידי אל על וק.א.ל. במקביל חלה ירידה בקיבולת המטענים של החברות הזרות .

היצע הקיבולת של אל על כלל ארבעה מטוסי מטען מדגם בואינג 747 וכן קיבולת "בטן" של מטוסי נוסעים ומטוסי נוסעים חכורים מחברות זרות ומחברת ק.א.ל. חברת ק.א.ל הפעילה שלושה מטוסי מטען מדגם בואינג 747 וכן מספר טיסות במטוסי מטען חכורים .