גידול של 94% ברווח הנקי של חברת אל על לשנת 2005

הכנסות החברה גדלו ב-17% אחוז בשנת 2005 לעומת שנה שעברה, והסתכמו בכ-1.62 מיליארד דולר. לצמיחה תרם גידול של כ-5% בהכנסות מהטסת מטענים


00:00 ,30.03.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

הכנסות החברה גדלו ב-17% אחוז בשנת 2005 לעומת שנה שעברה, והסתכמו בכ-1.62 מיליארד דולר. לצמיחה תרם גידול של כ-5% בהכנסות מהטסת מטענים
 
החברה סיימה את שנת 2005 ברווח נקי של 64.1 מיליון דולר לעומת רווח של 33.1 מיליון דולר בשנת 2004, גידול של 94%.
 
מר חיים רומנו, מנכ"ל אל על, ציין כי החברה שיפרה את שיעור התפוסה לכ-79.4%, היצע המושבים של החברה גדל ב-9%. בוצעו כ-26,500 המראות המהוות גידול של 4% מהשנה שעברה (נוסעים בלבד). מספר קטעי הנוסע אשר ביצעה אל על עומד על 3.6 מיליון - גידול של כ-12%.
 
בתחום ניהול הסיכונים רשמה החברה הישגים במיוחד בתחום גידור הדלק הסילוני. במהלך שנת הדו"ח הצליחה אל על לקבל מפעולות הגידור כ-65 מיליון דולר במזומן, כפיצוי על עליית מחירי הדלק הסילוני.
 
ההכנסות השנתיות צמחו בכ- 17% והסתכמו בכ-1,619 מיליון דולר, לעומת כ- 1,386 מיליון דולר אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעלייה במספר הנוסעים שהטיסה אל על, הוספת טיסות שהגדילו את היצע המושבים וגידול בשיעור התפוסה מכ-77% לכ-79%. כמו כן, תרם לצמיחה גידול של כ-5% בהכנסות מהטסת מטענים.
 
הרווח הגולמי צמח בכ-19% והסתכם בכ-376 מיליון דולר, שיעור של כ-23% מהמחזור, לעומת כ-315 מיליון דולר אשתקד, עם שיעור דומה מהמחזור.
 
הרווח התפעולי גדל בכ-54% והסתכם בכ-89 מיליון דולר, לעומת סך של כ-58 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי היווה השנה שיעור של כ-5.5% מהמחזור, לעומת שיעור של כ-4% מהמחזור אשתקד. הגידול ברווח ובשיעורו מהמחזור נובע בין השאר מצעדי החיסכון וההתייעלות בחברה במהלך התקופה.