דירקטוריון אל על מינה את פרופ' איזי בורוביץ' ליו"ר ואת תמי מוזס בורוביץ' לסגנית יו"ר

היום קיים דירקטוריון אל על ישיבה ראשונה בהרכבו החדש, לאחר העברת השליטה בחברה מהמדינה לידי כנפיים-אחזקות ארקיע. הדירקטוריון אישר את מינויים של פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ ליו"ר דירקטוריון החברה ואת גב' תמר מוזס בורוביץ לסגנית יו"ר הדירקטוריון


00:00 ,09.01.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

היום (יום א', 9.1.05) קיים דירקטוריון אל על ישיבה ראשונה בהרכבו החדש, לאחר העברת השליטה בחברה מהמדינה לידי כנפיים-אחזקות ארקיע. הדירקטוריון אישר את מינויים של פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ ליו"ר דירקטוריון החברה ואת גב' תמר מוזס בורוביץ לסגנית יו"ר הדירקטוריון.
 
במהלך הישיבה הוחלט על מינוי יושבי ראש לועדת הכספים ולוועדת הביקורת: מר נדב פלטי מונה ליו"ר ועדת הכספים ומר שמעון כצנלסון מונה ליו"ר ועדת הביקורת.
 
כן הוחלט על כינוס אסיפת בעלי מניות ביום 2.2.05 לצורך בחירתם של שלושה דירקטורים נוספים לדירקטוריון החברה: עו"ד יגאל ארנון, מר יוסי רוזן ומר אייל רוזנר.
 
עמוס שפירא מנכ"ל אל על והנהלת החברה בירכו את פרופ' בורוביץ, את הגב' תמר מוזס בורוביץ ואת הדירקטורים החדשים לרגל מינויים ואיחלו להם ולחברה שגשוג, הצלחה ופעילות פורה.