הוקמה ועדת היגוי לקראת כניסת מסופים חיצוניים בנתב"ג

מכון היצוא נערך לפעילות רבת מפעילים לשירותי קרקע למטען (מלבד ממן) והפעלת מסופים חיצוניים מחוץ לשדה התעופה בנתב"ג; הוקמה ועדת היגוי מיוחדת הכוללת את נציגי הגופים השונים להסדרת פעילות היצוא והיבוא בנתב"ג; ירידה של 6.7% בהיקף המטענים בנתב"ג


00:00 ,04.12.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

מכון היצוא נערך לפעילות רבת מפעילים לשירותי קרקע למטען (מלבד ממן) והפעלת מסופים חיצוניים מחוץ לשדה התעופה בנתב"ג; הוקמה ועדת היגוי מיוחדת הכוללת את נציגי הגופים השונים להסדרת פעילות היצוא והיבוא בנתב"ג; ירידה של 6.7% בהיקף המטענים בנתב"ג.
 
מכון היצוא ושאר הגופים הנוגעים בדבר, נערכים לפעילות רבת מפעילים לשירותי קרקע למטען (מלבד ממן) והפעלת מסופים חיצוניים מחוץ לשדה התעופה בנתב"ג, זאת בעקבות המלצות הועדה הבין משרדית ואישור מפעיל נוסף בנתב"ג בשנת 2007. כך מסר יחיאל אסיה, מנכ"ל מכון היצוא.
 
על כן, הוקמה ועדת היגוי הכוללת את נציגי כל הגופים הנוגעים בדבר, בכדי להסדיר את פעילות היצוא והיבוא בנתב"ג עם הצטרפותם של מפעילים נוספים וכן כדי לאפשר היערכות מקדימה בטרם תחילת השינויים. ועדת ההיגוי כוללת את נציגי רשות שדות התעופה, רשות המיסים, מכון היצוא, חברות תעופה, חברות (GSA) המספקות שירות לחברות תעופה מחו"ל אשר אין להם משרדים קבועים, נציגי איגוד לשכות המסחר, מפעילי מטען ואחסון, חברות תובלה יבשתית, משלחי מטען, יועצי ביטוח, ועורכי דין המתמחים בסחר הבינלאומי ובביטוח.
 
יצויין כי מטרת ועדת ההיגוי היא לדון בנושאים, המשותפים ליצואנים וליבואנים כאחד, הקשורים לפעילות באוויר מתוך ניסיון לפתור מחלוקות ולהגיע להסכמה עוד לפני שמפעילים נוספים יחלו לפעול בנתב"ג.
 
הנושאים לדיון ירוכזו על ידי בועז מילשטיין, מנהל יחידת התובלה במכון היצוא, ובסיוע שחר אילן, יו"ר פורום מטען אוויר.
 
ועדת ההיגוי החליטה על הקמת 3 צוותים אשר חולקו לתחומים לפי המסלול הלוגיסטי – החל מדרכי גישה ותור תפעולי עד ל"רמפמה"; טיפול המטען במחסן ועד לטעינתו על המטוס; השלכות ביטוחיות, מכסיות וסוגיות סמכותיות "בין רשויות".
 
יצויין כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 עברו בנתב"ג כ-180,000 טון מטענים - ירידה של כ- 6.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.