הושלמה מכירת אחזקות אל על בממ"ן

בהמשך להודעה בדבר התקשרות אל על בהסכמים למכירת כל אחזקותיה בחברת ממ"ן מסופי מטען וניטול בע"מ, ולצו מניעה זמני שניתן כנגד השלמת העסקאות לבקשת חברת גולדן פוינט בע"מ, הרי שבשבוע שעבר (21 באפריל) הושלמו העסקאות ונמכרו כל אחזקות אל על בממ"ן


00:00 ,25.04.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

בהמשך להודעה בדבר התקשרות אל על בהסכמים למכירת כל אחזקותיה בחברת ממ"ן מסופי מטען וניטול בע"מ, ולצו מניעה זמני שניתן כנגד השלמת העסקאות לבקשת חברת גולדן פוינט בע"מ, הרי שבשבוע שעבר (21 באפריל) הושלמו העסקאות ונמכרו כל אחזקות אל על בממ"ן.
 
כזכור, אל על ניהלה בשבוע שעבר מו"מ עם חברת תעבורה בשליטת משפחת ליבנת, ועם חברה בשליטת אודי רקאנטי, למכירת כל אחזקותיה (26 אחוז) בחברת ממ"ן מסופי מטען וניטול בע"מ. המכירה נקבעה בתמורה כוללת של 12.8 מיליון דולר. מחיר זה משקף שווי חברה של 49.2 מיליון דולר.
 
עם היוודע דבר העסקה הגישה חברת גולדן פוינט בע"מ בקשה לבית המשפט כנגד אל על וכנגד הרוכשים (תעבורה אחזקות בע"מ ונפתלי ש.ש. השקעות בע"מ) למתן צו מניעה זמני כנגד השלמת העסקאות ובקשה לקבוע כי ההסכמים בטלים ולהורות לאל על למכור את אחזקותיה בממ"ן בדרך של מכרז.
 
השלמת העסקאות התאפשרה לאחר שביום 20 באפריל דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לביטול העסקאות ולעריכת מכרז למכירת אחזקותיה של החברה בממ"ן. בית המשפט המחוזי קבע, בין היתר, כי אל על אינה גוף דו מהותי עליו חלות חובות מתחום המשפט הציבורי וכי לא חלה על אל על חובה לערוך מכרזים. בנוסף קבע בית המשפט המחוזי כי הבקשה לצו מניעה הוגשה בחוסר נקיון כפיים רבתי.
 
כאמור, ביום 21 באפריל דחה בית המשפט העליון בקשה שהגישה חברת גולדן פוינט בע"מ לצו מניעה זמני עד להכרעה בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.
 
בעקבות עסקאות אלה אל על תחדל מלהיות בעלת מניות בממ"ן והיא צפויה לרשום רווח הון לפני מס של כ-6 מליון דולר בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2005.