הממונה על ההגבלים העסקיים: מסוף המטענים החקלאי בנתב"ג יוכל לשמש מסוף כללי החל ב-2007

מסוף המטענים החקלאי בנתב"ג יוכל לשמש מסוף מטענים כללי החל ב-2007 ולהתחרות במסוף המטענים של ממ"ן-מסופי שינוע וניטול מטענים ובמסוף המטענים החדש שיוקם בנתב"ג - כך אמר ל"הארץ" הממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום.


00:00 ,27.10.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
מסוף המטענים החקלאי בנתב"ג יוכל לשמש מסוף מטענים כללי החל ב-2007 ולהתחרות במסוף המטענים של ממ"ן-מסופי שינוע וניטול מטענים ובמסוף המטענים החדש שיוקם בנתב"ג - כך אמר ל"הארץ" הממונה על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום. במכרז רשות שדות התעופה (רש"ת) לניהול והפעלת מסוף המטענים החקלאי בנתב"ג זכתה בשבוע שעבר חברת אשדוד בונדד שתחליף את אגרקסקו ב-1 בינואר 2005; החוזה עמה נחתם לשמונה שנים.

מסוף המטענים החקלאי הופעל מ-73' באמצעות אגרקסקו. ב-87' נחתם חוזה בין אגרקסקו לרש"ת, ולפיו נמסרה הפעלת המסוף לאגרקסקו למשך 25 שנה החל בשנה שבה החלה בתפעולו, היינו עד 31 במארס 98'. ב-96' התחילו מגעים בין רש"ת לאגרקסקו להארכת החוזה, אך רק באוקטובר 2000 אישרה מועצת המנהלים של רש"ת להאריך את חוזה התפעול עד לאפריל 2002; מאז לא נחתם הסכם הארכה בין רש"ת לאגרקסקו עקב מחלוקת לגבי תקופת הארכה.

"חשיבות המכרז היא בכך שהוא חלוץ בתחום של הכרת תחרות בשערי הכניסה ארצה", אמר שטרום. "קיימת הבנה עקרונית שהמסוף יוכל להיפתח למסוף מטענים כללי ולא יוגבל כמסוף חקלאי, דבר שיאפשר גם את החרפת התחרות".

לדבריו, תוצאת המכרז מוכיחה פעם נוספת את עדיפות התחרות על פני פיקוח המחירים הממשלתי מעבר להכרה בצדקת התערבותה של הרשות להגבלים בקיומו של מכרז חדש להפעלת מסוף המטענים החקלאי. "התברר כי בתהליך תחרותי מחיר שוק שנקבע נמוך בעשרות אחוזים מהמחיר בענף שקבעה הממשלה", הוסיף שטרום. "למי שצריך המחשה עד כמה תהליך פיקוח הוא רע ביחס לשירות ותחרות, קיבל הוכחה נוספת".

אשדוד בונדד, הזוכה במכרז, הציעה רמת מחירים לאגרות ומתן שירותי מטענים נמוכה עד 80% מרמת המחירים המרבית, כפי שנקבעה על פי צו פיקוח על מחירים של הממשלה, ונגבתה עד כה על ידי אגרקסקו. ההצעה של קבוצת אגרקסקו הגיעה למקום השלישי.