המשבר באל על: דירקטוריון החברה מגבה את צעדי ההתייעלות של ההנהלה

המשבר בין העובדים להנהלה פרץ על רקע כוונת ההנהלה להתחיל לבצע באופן מיידי את צעדי ההתייעלות עליהם סוכם. "הנהלת החברה מקווה שלא תיאלץ להשתמש בסמכות שניתנה לה" נמסר מהחברה


00:00 ,19.04.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

המשבר בין העובדים להנהלה פרץ על רקע כוונת ההנהלה להתחיל לבצע באופן מיידי את צעדי ההתייעלות עליהם סוכם. "הנהלת החברה מקווה שלא תיאלץ להשתמש בסמכות שניתנה לה" נמסר מהחברה
 
מחברת אל על נמסר כי בישיבת דירקטוריון אל על שהתקיימה אתמול בערב התקבלה החלטה לפיה דירקטוריון החברה מגבה ותומך בהנהלת החברה, על כל החלטותיה ופעולותיה עד כה בעניין המשא ומתן עם נציגות העובדים בנושא צעדי ההתייעלות. כמו כן הסמיך הדירקטוריון את הנהלת החברה לנקוט בכל הצעדים המחויבים, לרבות החלטה על ביטול ההסכם הקיבוצי כך שההסכם הקיבוצי יבוא לידי סיום לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2007 או בכל מועד מוקדם לזה, בהתאם לשיקול דעתה של ההנהלה.
 
דירקטוריון החברה הסמיך בנוסף את הנהלת החברה לבצע צעדי התייעלות בהתאם לשיקול דעתה של ההנהלה.
 
יש לציין כי כבר בחודש ספטמבר 2006 נפגשו נציגי העובדים וההנהלה בחברה והגיעו להסכמה כי אין מנוס מהפעלת תוכנית התייעלות בחברה בשל מצבה הכלכלי הרעוע. בין הנושאים עליהם הסכימו הצדדים: קיצוץ של 20 מיליון דולר בהטבות המשולמות לעובדים וכן פיטורי כ-600 עובדים.
 
המשבר פרץ כעת על רקע כוונת ההנהלה להתחיל לבצע באופן מיידי את צעדי ההתייעלות עליהם סוכם. בין השאר, ביטול ההסכם הקיבוצי עם העובדים לא יאוחר מה-31 בדצמבר 2007 או קודם לכן, פיטורי 170 עובדים נוספים וקיצוץ של 20 מיליון שקל בהטבות השונות שניתנו לעובדים.
 
מחברת אל על נמסר כי ההנהלה ממשיכה להיות מחויבת לתהליך ההבראה של החברה ופונה לנציגות העובדים ולהסתדרות לקיים את אשר התחייבו עם הארכתו של ההסכם הקיבוצי ובמהלך המו"מ.
 
"הנהלת החברה מקווה שלא תיאלץ להשתמש בסמכות שניתנה לה על ידי הדירקטוריון וכי נציגות העובדים וההסתדרות יגלו אחריות כלפי ציבור העובדים והחברה ויעמדו בהתחייבויותיהם", הוסיפו באל על.