הסדרים מול חברות התעופה שהפרו את חוק ההגבלים העסקיים בארה"ב ובקנדה

במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים נגד חברות תעופה בארה"ב וקנדה בעניין קשירת קשר לתיאום מחירים של שירותי משלוחים בהובלה אווירית הושגו הסדרים לפיצוי לקוחות


00:00 ,17.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים נגד חברות תעופה בארה"ב וקנדה בעניין קשירת קשר לתיאום מחירים של שירותי משלוחים בהובלה אווירית הושגו הסדרים לפיצוי לקוחות
 
לאחרונה פורסמו פרסומים בדבר הסדרים שהושגו במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים נגד חברות תעופה בארה"ב וקנדה בעניין קשירת קשר לתיאום מחירים של שירותי משלוחים בהובלה אווירית תוך הפרה של חוק ההגבלים העסקיים של ארה"ב וחוק התחרות של קנדה.
 
לפי הפרסומים העניין נוגע לכל מי שרכש שירותי משלוחים בהובלה אווירית בתחומי ארה"ב וקנדה, אל ארה"ב וקנדה או מארה"ב וקנדה מיום 1.1.2000 ועד ליום 11.9.2006, לרבות שירותים שנרכשו באמצעות גופים שעוסקים בהעברת מטענים למשלוח.
 
אם רכשתם שירותי משלוחים בהובלה אווירית בתחומי ארה"ב או קנדה, אל ארה"ב או קנדה או מארה"ב או קנדה בתקופה שמיום 1 בינואר 2000 ועד ליום 11 בספטמבר 2006, ייתכן שזכויותיכם מושפעות מאחד או יותר מהסדרי הפשרה המוצעים בתביעות ייצוגיות. הנכם משתייכים לקבוצת התובעים אם רכשתם שירותי משלוחים בהובלה אווירית מכל מוביל מטענים אווירי שהוא, לצורך משלוחים בתחומי ארה"ב או קנדה, אל ארה"ב או קנדה או מארה"ב או קנדה. במסגרת זו כלולים שירותים שנרכשו באמצעות גופים שעוסקים בהעברת מטענים למשלוח.
 
במסגרת תביעה משפטית שהוגשה כנגד חברות תעופה שונות וכנגד חברת לופטהנזה בפרט, התובעים טוענים כי Lufthansa והנתבעות האחרות רקמו קנוניה לתאם ביניהן, להעלות, לתחזק או לייצב את מחיריהם של שירותי משלוחים בהובלה אווירית, על ידי תיאום החיובים הנוספים (כגון "חיוב נוסף עבור דלק" או "חיוב נוסף עבור ביטחון"), תוך הסכמה הדדית לבטל או למנוע מתן הנחות, הסכמה על הכנסות והקצאה של לקוחות, והכול מתוך הפרה של חוק ההגבלים העסקיים של ארה"ב וחוק המדינה. התובעים טוענים כי כתוצאה מהתנהגות לכאורה זו, שילמו התובעים והחברים האחרים בקבוצת התובעים סכומים גבוהים יותר עבור שירותי משלוחים בהובלה אווירית מכפי שהיה עליהם לשלם אלמלא נהגו הנתבעות כנטען.
 
סקירה מלאה על הנושא כולל בדיקת זכאות לפיצוי וקבלת המסמכים הרלבנטיים לצורך הגשת תביעה ניתן לקבל באתר www.aircargosettlement.com