התייחסות למאמר שפורסם בדבר הגבלת אחריותו של המוביל האווירי

בתאריך ה- 24/10/2002 פרסמנו, במסגרת המדור המשפטי באתר, סקירה משפטית שכותרתה " מתי אחריותו של מוביל אווירי לא תהיה מוגבלת". לאחרונה, התקבלה באתרנו התייחסותו של עו"ד משה לשם, ממשרד לשם-קיפרמן משרד עו"ד ונוטריון, לסקירה


00:00 ,10.02.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
בתאריך ה- 24/10/2002 פרסמנו, במסגרת המדור המשפטי באתר, סקירה משפטית שכותרתה " מתי אחריותו של מוביל אווירי לא תהיה מוגבלת", הסוקרת פסק דין בחודש ספטמבר 2002 על ידי השופט מאיר יפרח בבית המשפט השלום בתל אביב. לאחרונה, התקבלה באתרנו התייחסותו של עו"ד משה לשם, ממשרד לשם-קיפרמן משרד עו"ד ונוטריון, לסקירה. להלן עיקרי דבריו של עו"ד לשם:

ההלכה שקבע בית המשפט השלום והמציאות המשפטית שמכוחה ניתן פסק הדין השתנו בעקבות כניסתו לתוקף בישראל של הפרוטוקול הרביעי של מונטריאול מ- 1975, המתקן את אמנת ורשה. הפרוטוקול (שנכנס לתוקף לגבי ישראל ביום 14 ביוני 1998) הכניס שינויים מרובים בדיני התובלה האווירית. אחד השינויים הגדולים שהכניס הוא בכך שקבע כי ביחס למטען (להבדיל מנוסעים וכבודה) אי אפשר עוד לפרוץ את מגבלת האחריות של המוביל האווירי, אפילו התנהג המוביל ברשלנות המגיעה עד כדי פזיזות ואי אכפתיות.

הפרוטוקול מתקן את סעיף 25 לאמנת ורשה (שבו דן באריכות בית משפט השלום בפסק הדין הנ"ל) באופן שהרישא שלו הוחלפה במילים "בהובלת נוסעים וכבודה". כתוצאה מכך, אפשר היום לפרוץ את מגבלת האחריות של מוביל אווירי רק ביחס לנוסעים וכבודה בעוד שביחס למטענים אין עוד שום אפשרות לפרוץ את מגבלת האחריות של המוביל, מכל סיבה שהיא.

הלכת בית משפט השלום בפסק דינו הנ"ל היא איפוא בעלת משמעות היסטורית בלבד, שכן הדין שונה מיסודו.

יש עוד להזכיר, לסיום, כי אימוץ פרוטוקול מונטריאול הרביעי בא במסגרת שידוד מערכות משפטי כללי בדיני התובלה האווירית בעולם. כידוע, לא הצטרפה ארה"ב בשעתה לפרוטוקול האג מ- 1955 אשר תיקן את אמנת ורשה ועד לאחרונה הייתה בתוקף בארה"ב רק אמנת ורשה המקורית מ- 1929. הפעם, הצטרפה ארה"ב גם היא לפרוטוקול מונטריאול הרביעי אשר מכיל בתוכו, למעשה, את פרוטוקול האג מ- 1955. בכך "יישרה" ארה"ב קו עם שאר מדינות העולם והוסר חוסר האחידות ששרר שנים רבות ביחס לתובלה אווירית בין ארה"ב מצד אחד לשאר העולם מצד השני.

אנו מודים לעו"ד לשם.