התקבלו הצעות לרכישת ארקיע

כנפיים – אחזקות ארקיע בע"מ דיווחה אתמול לבורסה כי התקבלו 6 הצעות מגופים שונים לרכישת פעילות התעופה של כנפיים, או חלקים ממנה, כהגדרתה בתנאי המיזוג שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים


00:00 ,03.02.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

כנפיים – אחזקות ארקיע בע"מ דיווחה אתמול לבורסה כי התקבלו 6 הצעות מגופים שונים לרכישת פעילות התעופה של כנפיים, או חלקים ממנה, כהגדרתה בתנאי המיזוג שנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים.
 
כזכור, במסגרת אישור רכישת השליטה בחברת אל על, קבע הממונה על ההגבלים העסקיים תנאים לפיהם התחייבה כנפיים למכור את פעילות התעופה של כנפיים (למעט פעילות החכרת המטוסים) הכוללת, בין היתר, את ההחזקות בארקיע קוי תעופה ישראליים בע"מ (75%) וחברות נוספות בקבוצת ארקיע וכן החזקות כנפיים (כ- 25%) באיסתא, ממ"ן, קשרי תעופה וארנון פז.
 
ביום 21 בדצמבר, 2004, פירסמה כנפיים הזמנה להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה של כנפיים, לפיה המועד האחרון להגשת הצעות מחיר נקבע להיום, 2 בפברואר, 2005.
 
כנפיים דיווחה אתמול כי ועדה מטעמה תבחן את פרטי ההצעות השונות ותגבש המלצותיה בפני דירקטוריון החברה במהלך השבועיים הקרובים.
 
פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, מנכ"ל כנפיים ויו"ר דירקטוריון אל על, מסר כי הליך ההזמנה להציע הצעות שנוהל על ידי כנפיים הוכיח את רצינותה של כנפיים אשר מקיימת את התנאים אשר נקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים וכי החברה תבחן ברצינות את ההצעות השונות והשלכותיהן על החברה.