ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק להקמת רשות תעופה אזרחית.

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להקמת רשות תעופה אזרחית במקום מינהל התעופה האזרחית הפועל כיום. הועדה קיימה מספר דיונים בהצעת החוק לנוכח עמדתה כי כי רשות התעופה האזרחית צריכה להיות רשות סטטוטורית עצמאית


00:00 ,30.11.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
שמחון דורש להבטיח בסעיף נפרד כי עצמאות הרשות תוסדר בעתיד.

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להקמת רשות תעופה אזרחית במקום מינהל התעופה האזרחית הפועל כיום. הועדה קיימה מספר דיונים בהצעת החוק לנוכח עמדתה כי כי רשות התעופה האזרחית צריכה להיות רשות סטטוטורית עצמאית. על אף אישור הצעת החוק, אמר יו”ר ועדת הכלכלה, שלום שמחון, כי הוא קוצב למשלה שבועיים להביא בפני ועדת הכלכלה סעיף שיבטיח כי בעתיד תוסדר עצמאותה של רשות התעופה האזרחית, כדרישת חברי ועדת הכלכלה.

שמחון הביע צער על כך כי שר התחבורה שטרית והשר שקדם לליברמן, על אף הבנתם והסכמתם כי רשות התעופה צריכה להיות עצמאית, נכנעו בסופו של דבר למשרדי האוצר, המשפטים ונציבות שירות המדינה ופגעו בכך בעצמאות הרשות. כך למשל הצעת שטרית בדיון הקודם של ועדת הכלכלה לפיה לרשות יהיה תקציב עצמאי ירדה מהפרק לבקשת השר ואינה מופיעה בנוסח הסופי של החוק.

מטרת הצעת החוק לייעל, להסדיר ולפתח את התעופה האזרחית באמצעות הקמת רשות מקצועית במשרד התחבורה, שתהיה אחראית על ענייני התעופה האזרחית. תפקידי הרשות יהיו: לקבוע ולהבטיח קיומם של סדרי תעופה פנים ארציים ובינלאומיים, להעניק, רשיונות, היתרים ואישורים בתחום התעופה האזרחית לפי דיני הטיס, לפקח על שמירת רמה נאותה של בטיחות הטיסה בכלי טיס ישראלים ובכלי טיס הנמצאים במרחב האווירי של ישראל, לאסוף ולהפיץ מידע תעופתי בינלאומי ופנים ארצי והוראות בדבר בטיחות, סדירות ויעילות התעבורה האוירית, לפעול ליישומן של אמנות והסכמים בינלאומיים בתחום התעוה האזרחית וכן ליזום ולקיים קשרים עם גורמים בינלאומיים הפעלים בתחום, ליזום מחקרים בתחום התעופה האזרחית, לרכז מידע ונתונים בתחום ולייעץ לשר התחבורה בכל עניין הנוגע לתפקידי הרשות.

החוק קובע כי רשות התעופה האזרחית תגיש תכנית רב שנתית ותכניות שנתיות. מנהל הרשות יהיה עובד מדינה וכך גם עובדי הרשות. תקציב הרשות יקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה במסגרת תקציב משרד התחבורה.

החוק יכנס לתוקף 90 יום מיום פרסומו.