אל על: בוטלה הנחה של 50% ממחיר כרטיסי הטיסה לחברי הדירקטוריון

בהמשך למגעים שמקיימת החברה עם מלווים ועם המדינה לקבלת הלוואה בסיוע מדינת ישראל הסכים הדירקטוריון כי החברה לא תחלק דיבידנדים ולא תבצע רכישות עצמיות של מניות למשך תקופת ההלוואה ועד פירעונה


11:47 ,27.07.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

בהמשך למגעים שחברת אל על מנהלת עם מלווים ועם המדינה לקבלת הלוואה בסיוע מדינת ישראל, הודיעה אל על כי ועדת ביקורת ותגמול ודירקטוריון החברה אישרה ביטול זכאות חברי הדירקטוריון לכרטיסי טיסה בהנחה של 50% מהתעריפים המקובלים בחברה זאת עד לתום תקופת ההלוואה.

 

כמו כן אישר דירקטוריון החברה כי ככל שהחברה תיטול הלוואה המובטחת בערבות המדינה, לא תחלק החברה דיבידנדים ולא תבצע רכישות עצמיות של מניות, למשך תקופת ההלוואה ועד מועד פירעון מלוא ההלוואה, אלא בהסכמה מראש של הגורם המממן והמדינה.