אל על: המדינה תגדיל ההשתתפות בהוצאות ביטחון

בהמשך לסאגה שתחילתה באפריל 2007, הודיעה היום חברת אל על כי חתמה על סיכום עם מדינת ישראל העתיד להסדיר את פעילות מערך אבטחת התעופה הישראלית הן מהבחינה התפעולית והן מהבחינה התקציבית


00:00 ,15.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

אל על מפרסמת היום כי ביום 3 באוגוסט חתמה על סיכום עם מדינת ישראל בנוגע לאבטחת התעופה הישראלית. הסיכום, שמתייחס בעיקרו להגדלה מדורגת של שיעור השתתפות המדינה בנטל הוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות, מ- 60% שהוא השיעור הקיים היום, לשיעורים של 65% בגין שנת 2011 ול-70% בגין שנת 2012.

עם חתימת הסכם "שמים פתוחים" עם האיחוד האירופי יעלה השיעור ל-75% ועם יישום הסכם "שמים פתוחים" יעמוד שיעור ההשתתפות על 80%.

באפריל 2007 המליצה הוועדה הציבורית לבחינת סוגיות "השמיים הפתוחים" לשר התחבורה דאז, שאול מופז, שהמדינה תממן את מלוא הוצאות הביטחון לחברות ישראליות אלא שהמלצה זו לא יושמה. 

לפי פרסום מזכיר החברה של אל על, מותנית כניסתו לתוקף של הסיכום בקבלת החלטת ממשלה עד לא יאוחר מתום שנת 2011.

הגשת הסיכום להחלטת ממשלה, כאמור, כפופה לחתימת הסכם נוסף בין החברה לבין משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה אשר במסגרתו תוסדר, בין היתר, העסקתם של עובדי אבטחת התעופה ואשר יהיה כפוף לאישור משרד האוצר.

אל על מאבטחת בנוסף למטוסיה ותחנותיה שלה בנמלי התעופה בחו"ל, גם את אלו של ארקיע וישראייר.

לפני כשנה הודיע מנכ"ל אל על, אליעזר שקדי, לשר התחבורה, ישראל כץ, כי בכוונתהחברה להפסיק לאבטח את ארקיע ואת ישראייר מסיבות "משפטיות, כלכליות,ביטוחיות ומסחריות".

לפני כחצי שנה שקדי חזר בו מהצהרתו זו לאחר שהובטח לו עלידי משרד התחבורה כי מתנהלים דיונים להקמת רשות אבטחה חיצונית אשר תאבטח אתכלל החברות הישראליות. יוזמה זו טרם קרמה עור וגידים.

הדיונים בין אל על למשרדי הממשלה בנושא הביטחון על היבטיו השונים עדיין נמשכים.