אל על: הסכם שמיים פתוחים ישפיע לרעה על חברות התעופה בישראל

יום לאחר החתימה בראשי תיבות על ההסכם עם נציבות האיחוד האירופאי מביעה אל על חשש מפני הגדלת נפח הפעילות של חברות התעופה הזרות


00:00 ,31.07.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בהמשך להודעת משרד התחבורה, על חתימה בראשי תיבות על הסכם השמיים הפתוחים עם נציבות האיחוד האירופאי, הודיעה חברת בתעופה אל על לבורסה ולרשות לניירות ערך כי נודע לה מהתקשורת על החתימה על ההסכם וכן על התנגדותה לו, בכפוף למספר תנאי.

מתוך ההודעה: "החברה, יחד עם חברות תעופה ישראליות אחרות, הביעה את עמדתה בפני רשות התעופה האזרחית ובפני שר התחבורה, כי קודם לחתימה על הסכם שמיים פתוחים צריכים להתקיים מספר תנאים, אשר טרם התקיימו או מולאו, אשר חיוניים, לטענת החברה, על מנת לאפשר לחברות התעופה הישראליות תחרות על בסיס הוגן ושוויוני, כמפורט בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2011".

לטענת אל על, ההסכם כפי שהוא ישפיע לרעה על חברות תעופה ישראליות, עקב החרפה נוספת במצב התחרות, ריבוי מובילים וחוסר יכולת של חברות תעופה ישראליות לממש באופן שווה את זכויות הטייס מכוח ההסכם.

זאת בשל הגידול הצפוי בחברות התעופה הזרות שיפעלו בישראל וכן הגידול בנפח הפעילות של החברות הפועלות כבר היום בישראל.