אל על: הפסד נקי של 6.2 מיליון דולרים ברבעון השני

זאת לעומת הפסד נקי של 19.7 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו ברבעון זה ב- 7.2%. שקדי: "אנו מציגים תוצאות המשקפות התייעלות נמשכת וניהול מבוקר של ההוצאות שהצליחו למזער את ההפסד הפוטנציאלי"


09:05 ,16.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

מנכ"ל אל על אליעזר שקדי הגדיר הבוקר את תוצאותיה הכספיות של החברה תחת הכותרת "מגמת ההתייעלות והשיפור נמשכת", לאחר שברבעון השני רשמה אל על הפסד נקי של 6.2 מיליון דולרים, לעומת 19.7 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד – קיטון של 68% בהפסדים.

נזכיר כי ברבעון הראשון של 2012 הציגה החברה הפסד נקי של 23.5 מיליוני דולרים ובסה"כ, במחצית 2012 הפסידה החברה 29.7 מיליוני דולרים.

מהנתונים עולה כי הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ- 514.7 מיליון דולרים לעומת 530.5 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד- קיטון של כ- 3%, אולם לטענת שקדי הוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי הסתכמו ב-438.9 מיליון דולרים לעומת 470.2 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד- קיטון של כ- 7%. בחברה מנמקים את הקיטון בהוצאות ההפעלה בעיקר בשל הירידה בהוצאות השכר (חסכון של 23 מליוני דולרים, ע"י קיצוץ ב- 168 משרות בממוצע), משינוי בשערי החליפין דולר-יורו וכן מגידול בשיעור השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון על פי החלטת הממשלה.

ההכנסות מהובלת מטענים קטנו ב- 7.2% ברבעון השני והסתכמו ב- 47.6 מיליון דולרים, בהשוואה ל- 51.3 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהקיטון בכמות טון- קילומטר.

עוד עולה כי הקטנת הוצאות השכר הביאה לעליה בשיעור הרווח הגולמי מהמחזור מ- 11.4% ל- 15.1% והסתכם בכ-77.9 מיליון דולרים לעומת 60.3 מיליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד.

בדוח צויין כי שיעור התפוסה בטיסות הנוסעים עלה בכ- 2% והסתכם בכ- 82.3% לעומת שיעור התפוסה של 81.1% ברבעון השני של שנת 2011. על כן, ברבעון השני הצליחה החברה לשמור על נתח השוק שעלה מעט ברבעון השני של 2012 לכ- 33.7% לעומת כ-33.5% ברבעון המקביל אשתקד .

תזרים המזומנים שנבע מפעילות החברה ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ-14.1 מיליון דולרים ובמחצית הראשונה של 2012 הסתכם בכ-79.2 מיליון דולרים.

מנכ"ל אל על אליעזר שקדי התייחס הבוקר לכוונת משרד התחבורה ליישם את מדיניות השמים הפתוחים. "תהליך שמיים פתוחים במתכונת מאוד בעייתית בראייתנו. אל על אינה מתנגדת להסכם במתכונת הולמת וראויה. כל שאנו מבקשים הוא שיינתן לנו להתחרות בתנאים שווים והוגנים, על מנת לאפשר תחרות הוגנת. נכון להיום, במתכונת המוצעת, לא מתקיימים תנאים בסיסיים המאפשרים תחרות הוגנת ואמיתית" ציין.

שקדי ציין כי אל על מצוייה בתנופת ההצטיידות והצערת צי המטוסים, בראייה ארוכת טווח. לדבריו, החברה רכשה מחברת בואינג 2 מטוסים צרי גוף נוספים מדגם 737-900 (סה"כ שישה מטוסים) ונמצאת במו"מ לגבי רכש מטוסים רחבי הגוף.

נציין כי לאל על, נכון לפרסום הדוח, יתרות מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך של כ-109.5 מיליון דולרים.