אל על: הפסד של 60 מיליון דולר במהלך 2019

החברה מפרסמת הערת ״עסק חי״ לאור אי הוודאות בקשר להשלמת קבלת סיוע של 400 מיליון דולר מהממשלה לטובת התמודדות עם השלכות משבר הקורונה. מנכ״ל אל על, גונן אוסישקין: גיבשנו תכנית התייעלות אך צעדים אלה לא יספיקו ללא תמיכת ממשלת ישראל


16:16 ,16.05.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על דיווחה היום לבורסה לניירות ערך על התוצאות הכספיות של החברה עבור שנת 2019, ועל צעדי התייעלות בעקבות משבר הקורונה.

 

מהחברה נמסר כי ״החברה מקיימת משא ומתן עם מלווים ועם האוצר לקבלת הלוואה בסך של כ-400 מיליון דולר, מגובה במרביתה בערבות המדינה. היות וקיימת אי וודאות בקשר להשלמת קבלת הסיוע, שהינו חיוני על מנת לאפשר לחברה להתמודד עם השלכות המשבר בשלב זה, להערכת החברה קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה כעסק חי״.

 

מנכ״ל אל על, גונן אוסישקין: ״אל על היא אחת הנפגעות המשמעותיות ביותר במשק הישראלי ממשבר נגיף הקורונה, ולכן פנינו לממשלת ישראל על מנת לסייע לאל על כפי שעשו מרבית מדינות העולם. בחודשיים האחרונים פועלת הנהלת החברה מסביב לשעון כדי ליישם שורת צעדים תפעוליים ופיננסיים שמטרתם לצמצם את הוצאות החברה, לשמר את נזילותה ולאפשר לה לפעול. נאלצנו להשבית את פעילותה העיקרית של החברה, הטסת נוסעים, לאור הנחיות הממשלה ואנו מפעילים את מטוסי הנוסעים רחבי הגוף יחד עם מטוס המטען בפעילות מטענים ענפה. גיבשנו תכנית התייעלות שתאפשר לחברה לפעול בשנים הקרובות ולשוב לרווחיות - אך צעדים אלה לא יספיקו ללא תמיכתה של ממשלת ישראל״.

 

מהדוחות הכספיים עולה כי למרות התחרות העזה, הצליחה החברה להגדיל את ההכנסות שלה בכ- 2% לסך של 2.18 מיליארד דולר. מספר הנוסעים שהטיסה החברה גדל בכ-4%. הוצאות ההפעלה ירדו בכ-1% לכ-1.83 מיליארד דולר. הוצאות הדלק ירדו בכ-44 מיליון דולר כתוצאה מירידת מחיר הדלק וירידה בכמות הדלק שנצרכה, למרות הגידול בפעילות, בשל יעילות מטוסי הדרימליינר. ההפסד הנקי בשנת 2019 הסתכם בכ-60 מיליון דולר, לעומת כ-52 מיליון דולר בשנת 2018. תזרים המזומנים שייצרה החברה מפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכם לכ-294 מיליון דולר, גידול של כ-203 מיליון דולר לעומת התזרים בשנת 2018. יתרת המזומנים בקופתה של החברה ליום 31.12.19 הסתכמה ב 264 מיליון דולר.

 

מחברת אל על נמסר כי במהלך 2019 היתה החברה בעיצומו של מהפך משמעותי בצי המטוסים שלה: היא סיימה את הוצאת הציים הישנים, קלטה 14 מטוסי דרימליינר חדשים ממפעל בואינג וסיימה את שיפוץ פנים המטוס בצי המטוסים צרי הגוף.

 

מהחברה נמסר עוד כי ״התפרצות מגיפת הקורונה בעולם, שהשפיעה מתחילת שנת 2020 באופן מהותי לרעה על הכלכלה העולמית, בכלל ועל עולם התעופה, בפרט, גדעה את תנופת העשייה של החברה, שהיתה אחת הראשונות להיפגע מהמשבר.

 

המגפה הביאה לירידה חדה בביקוש לטיסות נוסעים ולביטול טיסות בהיקף משמעותי בחודשים פברואר ומרץ 2020 ועד לעצירה מוחלטת של טיסות נוסעים, לאור הנחיות הממשלה בדבר חובת בידוד, שגרמה לאובדן מרבית הכנסותיה של החברה וייצרה לה בעיית נזילות.

 

המשבר הכלכלי לווה בירידה חדה בביקוש לנפט, שהביא לצניחה במחיר הדלק ולירידת שערי הריבית בעולם. היות והחברה ביצעה עסקאות גידור של הדלק הסילוני והריבית, הירידה גרמה להפסדים והחברה נדרשה להעמיד כבטוחה פקדונות בסכומים מהותיים, אשר החמירו את הפגיעה בתזרים המזומנים שלה. עקב ביטולי הטיסות, נדרשת החברה לביצוע החזרים ללקוחות בהיקפים מהותיים. על מנת לאפשר לחברה להתמודד עם השלכות משבר הקורונה ולצמצם באופן מיידי את הוצאת המזומנים והיא  מבצעת החברה שורה של צעדי התייעלות: צמצום משמעותי בכוח האדם של החברה - למעלה מ-90% מעובדי החברה נמצאים בחל״ת. הפחתת שכר ההנהלה והדירקטוריון בשיעור של 20%. פעולות תפעוליות ופיננסיות שמטרתן להקטין את הוצאות החברה, לרבות: דחייה בהסכמה של תשלומי חכירה עבור חלק מהמטוסים החכורים; ביטול הסכמי חכירה של שני מטוסי          737-800 אשר היו צפויים להיכנס לשירות בשנת 2020 והחזרת 3 מטוסים שהיו מוחכרים בחכירה רטובה. הקפאה או ביטול פרויקטים הכרוכים בהשקעות. התאמת מטוסי נוסעים לצורך פעילות של הובלת מטענים. שחרור חלקי של 105 מיליון שקל מתוך עודפי קופות פיצויים מרכזיות שנפתחו כחלק מהליך הפרטת החברה. חתימת מזכר הבנות עם חברה זרה למכירה וחכירה מחדש (Sale & Lease Back) של שלושה מטוסים מדגם בואינג 737-800 תמורת כ-76 מיליון דולר.

 

סמנכ״לית הכספים, דגנית פלטי: ״אנו מסכמים את 2019 עם עלייה בהכנסות וברווח הגולמי. החברה דיווחה על הפסד של כ-60 מיליון דולר, אשר הושפע גם מיישום לראשונה של תקן חשבונאי חדש. אולם, למרות ההפסד, ייצרה החברה תזרים מזומנים חסר תקדים מפעילות שוטפת של 294 מיליון דולר וסיימה את השנה עם יתרות מזומנים גבוהות של 264 מיליון דולר בקופתה. לאור השפעת המשבר הגלובלי, ששיתק את עולם התעופה, אליו נקלעה החברה, נעצרה פעילות הנוסעים שלה והיא נקלעה למשבר תזרימי חמור. פעלנו בצעדים רבים על מנת לשפר את נזילותה של החברה, בעיקר צמצום חד של ההוצאות ועצירת ההשקעות. במקביל, ביצענו פעולות פיננסיות, שישפרו את נזילות החברה ובין היתר, עסקאות של מכירה וחכירה מחדש של 3 מטוסים. גיבשנו תכנית עסקית ובה צעדי התייעלות עמוקים, שהינם בתהליך יישום ואנו מצפים להחלטת המדינה על מתן ערבות להלוואה בנקאית בהיקף של כ-400 מיליון דולר שתאפשר לחברה חזרה לפסי צמיחה ורווחיות״.