אל על: לצד הפסד ברבעון השני חטיבת המטענים עם עלייה חדה בהכנסות

תוצאות הרבעון השני של שנת 2020 הושפעו משמעותית ממשבר הקורונה עת ההכנסות ירדו ב-74% והחברה הפסידה 105 מיליון דולר. בעקבות המשבר הפסיקה החברה את פעילות הנוסעים הסדירה והוציאה לחל״ת את מרבית עובדיה. הכנסות המטען ברבעון גדלו בכ-101 מיליון דולר


09:07 ,27.08.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על דיווחה אמש על התוצאות הכספיות של החברה עבור הרבעון השני של השנה שהיה כולו תחת צלו הכבד של משבר נגיף הקורונה. החברה מדווחת כי ההכנסות ירדו בכ-74% לכ-152 מיליון דולר, לעומת כ-584 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. החברה רשמה הפסד נקי של כ-105 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-0.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. לצד הירידה בהכנסות החברה הצליחה לצמצמם את הוצאות ההפעלה שלה בכ-66%, לכ-161 מיליון דולר. עוד נמסר על תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך כ-23 מיליון דולר לעומת תזרים חיובי בסך כ-110 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

על פי התחזית עדכנית של יאט״א, נאמדת הירידה בהכנסות חברות התעופה בעקבות משבר נגיף הקורונה בהיקף של כ-420 מיליארד דולר, וההפסד המצרפי מוערך בכ-84 מיליארד דולר.

 

אל על מעדכנת כי מאז פרוץ המשבר נקטה החברה בשורה של צעדי התייעלות וצעדים לשיפור התזרים בהם החברה צמצמה את פעילותה באופן חד וזאת בהתאם לירידה החדה בביקושים. הכנסות החברה מפעילות המטענים גדלו ברבעון השני של השנה בכ-101 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה הוציאה את מרבית העובדים לחל"ת. בוצעה הפחתת שכר ההנהלה והדירקטוריון בשיעור של 20%.  נדחו בהסכמה תשלומי חכירה עבור חלק מהמטוסים. בוטלו הסכמי חכירה של שני מטוסי  737-800. הוחזרו לבעליהם 3 מטוסים שהיו מוחכרים בחכירה רטובה. נמכרו אחזקות החברה בחברת ממן תמורת כ-15.4 מיליון דולר. החברה שחררה עודפים שהצטברו בקופות פיצויים מרכזיות (לאחר שכלל הכספים המגיעים לעובדים הופקדו בקופותיהם האישיות) בהיקף של 262 מיליון שקל. המהלך בוצע בהסכמה עם המדינה וההסתדרות. החברה מכרה במהלך המחצית הראשונה של השנה מנועים ועודפי מלאים תמורת כ-20 מיליון דולר. הוקפאו או בוטלו פרויקטים הכרוכים בהשקעות (בין היתר, השקעות בחידוש צי המטוסים, דיגיטל ותשתיות).

 

יחד עם זאת נציין כי הכנסות המטען של החברה גדלו במהלך הרבעון השני ביחס לאשתקד בכ-101 מיליון דולר. החברה ציינה כי ״הביקוש לתעבורת מטענים דחופה גדל. בנוסף על מטוס המטען הייעודי, הפעילה החברה מטוסי נוסעים לשינוע מטענים בטיסות שכר ייעודיות, וזאת מעבר לטיסות מטען סדירות. כמות המטענים המוטסת נותרה ללא שינוי משמעותי אולם הייתה עלייה משמעותית בתשואה לטון-ק״מ״.

 

במקביל, חתמה החברה על הסכמי הבראה עם עובדיה (אשר היוו תנאי למתווה הסיוע של המדינה). במסגרת זו סוכם על  צמצום מצבת כוח האדם של החברה בכ-2,000 עובדים ובנוסף הפחתות שכר לבעלי שכר גבוה. היקף ההתייעלות הצפוי בהוצאות השכר בתקופת ההסכמים (כ-5 שנים), ותחת הנחה של היקף פעילות של 75% ביחס לפעילות מלאה, צפוי להסתכם לכ-260 מיליון דולר לשנה.

 

נציין כי אל על פנתה למדינה בבקשה לקבלת סיוע ובחרה את מתווה הסיוע שהציעה המדינה שכלל ערבות מדינה בשיעור של 75% להלוואה בסך 250 מיליון דולר והנפקה בסך 150 מיליון דולר כאשר המדינה התחייבה לרכוש את כל המניות שלא תירכשנה על ידי הציבור. מהחברה נמסר כי ״היות וקיימת עדיין אי ודאות בקשר להשלמת קבלת הסיוע, שהינו חיוני על מנת לאפשר לחברה להתמודד עם השלכות המשבר, בשלב זה קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה כעסק חי״.

 

מנכ״ל אל על, גונן אוסישקין: ״אנו נמצאים בעיצומו של משבר חסר תקדים, כזה  שלא היה כדוגמתו בכל שנות קיומה של התעופה המסחרית. מרגע פרוץ המשבר החברה הגיבה במהירות על מנת למזער את ההשלכות, בעיקר באמצעות צמצמום חד בפעילות, קרי הקטנה חדה של ההוצאות התפעוליות של החברה בדגש על  פעילות הנוסעים,  כדי להתאימן למציאות החדשה.

החברה הצליחה להרחיב את פעילות המטענים וזאת באמצעות מהלך מהיר של התאמת מטוסי הנוסעים לנשיאת מטען וכן באמצעות הרחבת רשת הנתיבים למטענים ובכלל זה יעדים אליהם לא טסה החברה מעולם. במסגרת זו הוטסו מטענים חיוניים למאבק בקורונה – מכונות הנשמה, תרופות, ציוד מגן, מזון ועוד, לישראל ולמדינות נוספות.

 

החברה פעלה להוצאת טיסות חילוץ של ישראלים מיעדים רחוקים אליהם הטיסה מורכבת וארוכה תוך התארגנות מהירה של כלל אנשי אל על. כך לראשונה בתולדות המדינה ביצענו טיסות ישירות לאוסטרליה, קולומביה ועוד – אני גאה באנשי אל על ומודה לכל מי שהיה שותף למבצעים הללו.

 

החברה נערכה לניהול הדוק וקפדני של התזרים בין היתר באמצעות שורה של  צעדים פיננסיים שהקלו על החברה מבחינה תזרימית, אך ללא התמיכה הממשלתית לא נוכל להמשיך את פעילותנו העסקית.

 

החתימה על הסכמי התייעלות עם העובדים חשובה מאוד  ולצד הכאב הרב הטמון בפרידה מאנשינו אנו עושים הכל על מנת להבטיח את עתידה של החברה למען אלפים שיוסיפו להיות חלק ממשפחת אל על.

 

פעילות החברה תלויה ביכולת של המדינות להתגבר על הנגיף, החזרת האמון והביטחון של הלקוחות לטוס והעמדת הסיוע המדינתי. כולנו תקווה כי אלה יתממשו במהרה״.