אל על: נזק של 15-17 מיליון דולר כתוצאה ממבצע "עמוד ענן"

החברה ביצעה פעולות למזעור נזקי ביטול וירידה בהזמנות בטיסות, שיפחיתו את הנזק לכ-7-9 מיליון דולר, עם השפעות על תוצאות הרבעון האחרון של השנה


00:00 ,16.12.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

אל על סיימה תהליך ראשוני של איסוף נתונים ביחס לביטולים ולירידה בהזמנות בטיסות יוצאות ונכנסות, אותן ניתן לייחס למבצע "עמוד ענן".

על כך הודיעה הבוקר החברה לבורסה ולרשות לניירות ערך.

נכון למועד הדוח, נאמדת ההשפעה בירידה בהכנסות נטו (הכנסה פחות עמלה) הנובעת מהביטולים והירידה בהזמנות בטווח שבין 15-17 מיליון דולר.

לפי ההודעה, אל על ביצעה מהלכים שונים למזעור הנזקים, שכתוצאה מהם הפגיעה בתרומה (הכנסות נטו פחות הפעולות למזעור הנזק בניכוי הוצאות מיוחדות לתקופת המבצע) צפויה להסתכם, על פי הערכות ראשוניות, בטווח שבין 7-9 מיליון דולר, ותשפיע בעיקרה על תוצאות הרבעון הרביעי של 2012.

עוד נמסר, שהנתונים אינם סופיים והתוצאה הכוללת של השפעת האירוע תלויה בגורמים שונים. לפיכך, ההשפעה הסופית על התוצאות הכספיות העתידיות של החברה יכול שתהא שונה מהתוצאה המוערכת לעיל.