אל על: רווח של 27 מיליון דולר ברבעון השלישי

חברת התעופה מסכמת את הרבעון השלישי של שנת 2019 עם גידול בפעילות העסקית, עלייה של 2% בנתח השוק וירידה בעלויות הדלק. החברה בוחנת פתיחת קו ישיר למלבורן. גונן אוסישקין, מנכ״ל אל על: לראשונה ירד הגיל הממוצע של המטוסים מתחת לעשר שנים


10:29 ,27.11.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על פרסמה הבוקר את הדוחות הכספיים של החברה עבור הרבעון השלישי של השנה, וכן עבור הפעילות בתשעת החודשים הראשונים של 2019. החברה מדווחת ברבעון זה על גידול של כ-8% בהיצע המושבים, עלייה של כ-6.5% בתנועת הנוסעים ועלייה של 2% בנתח השוק. בתום הרבעון השלישי פעלו בצי החברה 12 מטוסים חדשים מדגם 787-9 דרימליינר. ארבעה מטוסים נוספים מדגם 787-8 יתווספו לשורות החברה עד תום הרבעון הראשון של שנת 2020 ובכך החברה צפויה לסיים את תכנית ההצטיידות. למרות התחרות ההכנסות ברבעון גדלו לכ-647 מיליון דולר.

 

הוצאות ההפעלה ברבעון הסתכמו בכ-505 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד וזאת למרות הגידול של 8% במושב ק״מ זמין (ASK). הוצאות הדלק פחתו בכ-13.5 מיליון דולר, הן כתוצאה מירידת מחיר הדס״ל בשוק והן כתוצאה משימוש במטוסים החדשים היעילים מדגם 787-9.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-27 מיליון דולר, בהשוואה לרווח הנקי בסך של כ-42 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDAR ברבעון הסתכם בכ-140 מיליון דולר בדומה לרבעון מקביל אשתקד.

 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות החברה בכ-1.66 מיליארד דולר, עלייה קלה בהשוואה להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד; ההפסד בתקופה הסתכם בכ-28 מיליון דולר, לעומת הפסד בסך של כ-21 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, החברה הודיעה היום על הגדלת צי מטוסיה בשלושה מטוסים נוספים מסוג NG 737-800

 

בנוסף, החברה מודיעה על כוונתה לבצע טיסות ניסוי ישירות לאוסטרליה על מנת לבחון התכנות לביצוע טיסה ישירה למלבורן. הטיסות יבוצעו במהלך הרבעון השני של שנת 2020 לראשונה בהיסטוריה, טיסה ללא חניית ביניים, מנתב״ג למלבורן וחזרה (בכפוף לאישורים רגולטוריים) במטוס דרימליינר. פירוט הנוגע להפעלת טיסות הפיילוט יפורסם בנפרד

 

מנכ״ל אל על, גונן אוסישקין: ״למרות התחרות בנתב״ג הצליחה החברה להגדיל את הכנסותיה ולשפר את נתח השוק שלה ב-2%, כאשר מספר הנוסעים גדל בכ-6.5%.

 

חתמנו על הסכם לחכירה של שלושה מטוסים נוספים מדגםNG  737-800 לתקופה של שש שנים, אשר הראשון שבהם צפוי להתקבל בחודש הבא והשניים האחרים צפויים להתקבל בחודש אפריל 2020. צי המטוסים שלנו נעשה צעיר יותר ולראשונה ירד הגיל הממוצע של המטוסים מתחת לעשר שנים. המוצר שלנו משתפר ואנו עדים לגידול מתמיד בשביעות רצון לקוחותינו״.

 

סמנכ״לית הכספים, דגנית פלטי: ״החברה רשמה ירידה בהוצאות הדלק ברבעון המדווח, כתוצאה מירידה במחירי הדס״ל בשוק ומירידה בכמות הדלק שנצרכה על ידי מטוסי החברה וזאת על אף הגידול של כ-8% בפעילות, בעיקר עקב הפעלת המטוסים מדגם 787-9, שהינם יעילים בצריכת הדלק״.