בואינג תעניק 40 מיליון דולר הלוואה לאל על עבור חכירת שני מטוסים

כתנאי להלוואה תשעבד אל על לחברה מטוס מדגם ER777-200 ובנוסף התחייבה לרכוש שני מטוסים מדגם ER900-737


00:00 ,07.06.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

דירקטוריון חברת התעופה אל על אישר לקיחת הלוואה בסך 40 מיליון דולר מחברת Boeing Capital Corporation (BCC), שהיא חברה בת בבעלות מלאה של יצרנית המטוסים בואינג.

הדברים מתוך הודעה לבורסה לניירת ערך שהעבירה אל על.

סכום ההלוואה יועבר לרשות אל על בשני מועדי משיכה – 30 מיליון דולר בחודש יולי 2012 והשאר בחודש יולי 2014. ההלוואה הדולרית היא לתקופה של שמונה שנים והיא תיפרע בתשלומים חודשיים על פני שמונה שנים.

כבטוחה לפירעון ההלוואה בכוונת אל על לשעבד לבנק מטוס מדגם 777-200ER, שנרכש בשנת 2002, בשעבוד מדרגה שנייה. עם פירעון ההלוואה ישועבד המטוס ל- BCC בשעבוד מדרגה ראשונה.

על פי מזכר ההבנות בין אל על לבין BCC, העמדת ההלוואה מותנית במספר תנאים: חתימה על הסכם עד ליום 31 בדצמבר 2012, או מועד מאוחר יותר, שיוסכם על ידי הצדדים, לחכירת שני מטוסי 787; או לחילופין, על הסכם לרכישת מטוס 787 אחד, או יותר.

במידה ואל על לא תקיים תנאי זה, ו/או ככל שהיא תפר הסכמים לרכישת מטוסים אחרים מבואינג שטרם התקבלו על ידי החברה, הרי ש-BCC רשאית לדרוש פירעון מיידי של ההלוואה.

בנוסף, ויתרה אל על על זכות ההמרה ברכישת שני מטוסים חדשים מדגם בואינג 737-900ER. ההחלטה מקצרת את תקופת האופציה שיש לחברה על רכישת המטוסים ומהווה התחייבות לרכישתם.

מדובר במטוסים שמיועדים למסירה באוקטובר 2015 ובפברואר 2016, שיצטרפו לארבעת המטוסים שצפויה החברה לקבל בין החודשים אוקטובר 2013 ומרץ 2015, וזאת למטרת תחלופת מטוסים והצערת צי המטוסים של אל על.

יצוין ששווי עסקת הרכישה של ששת מטוסי ה- 737-900ER מוערך בסכום של 300-320 מיליון דולר.

במקביל בוחנת אל על רכישת מטוסים גם מול איירבוס, כחלק מההחלטה על חידוש צי המטוסים רחבי הגוף.