גידול ממוצע של 9.5% בטיסות הנוסעים בין ישראל לאיחוד האירופאי בשנים 2013-14 גדל

על פי דוח של רשות התעופה האזרחית, הגידול מיוחס להסכם השמים הפתוחים וכלל גם גידול של 12% במספר הנוסעים למדינות האיחוד ב-2014, בין השאר בשל הגידול של חברות הטיסות המוזלות


11:38 ,02.02.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

הסכם השמים הפתוחים שנחתם עם האיחוד האירופאי הביא לגידול משמעותי במספר הטיסות בין ישראל למדינות האיחוד. כך עולה מדוח חדש, שהוצג היום (ב') לשר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ על ידי רשות התעופה האזרחית.

 

הדוח בחן את השפעות תחילת יישום הסכם השמים הפתוחים עם האיחוד האירופאי בנוע למספר טיסות הנוסעים לאירופה. ממנו עולה כי בשנתיים הראשונות ליישום ההסכם (2013-2014), חל גידול של 9.5% בממוצע במספר טיסות הנוסעים בין ישראל לאירופה, לעומת גידול ממוצע של 0.6% בשנתיים שקדמו לחתימת ההסכם.

 

הדוח קובע עוד, כי לגידול במספר הטיסות במהלך 2013-2014 התלווה גידול מרשים במספר הנוסעים ורמת התחרות בין חברות התעופה. במהלך 2013 חל גידול של כ- 7% במספר הנוסעים בטיסות למדינות האיחוד האירופאי ובשנת 2014 חל גידול נוסף של 8.5%.


מספר הטיסות של החברות הישראליות לאיחוד האירופאי גדל במהלך שנת 2014 בשיעור של כ-12%, בהמשך לגידול של 3% במהלך שנת 2013. זאת לעומת ירידה מתונה שנרשמה במהלך השנים 2011-2012. חלק השוק הכללי של החברות הישראליות עלה במהלך שנת 2014 ל-40.8% מהיצע הטיסות, לאחר מספר שנים רצופות של ירידה בחלק השוק.

 

מנוע צמיחה עיקרי לגידול בהיצע הטיסות בין ישראל לאיחוד האירופאי היה פעילות חברות הטיסות המוזלות, הכוללות את חברות איזי ג'ט ווייז אייר. חברות אלה רשמו במהלך השנים 2013-2014 גידול מרשים בהיקף הטיסות ובמספר הקווים.

 

חלק השוק הכללי של טיסות ה- Low Costגדל מ- 2.6% במהלך 2012 ל- 5% במהלך שנת 2013 והגיע ל-8.8% במהלך שנת 2014. תוכנית הטיסות הצפויה של חברות ה- Low Cost לעונת קיץ 2015 מצביעה על המשך מגמת הגידול המואץ בהיצע הטיסות של חברות אלה.

 

יצוין כי שיעורי הגידול בהיצע הטיסות במהלך המחצית השנייה של שנת 2014 היו נמוכים משמעותית משיעורי הגידול בהיצע במהלך המחצית הראשונה של השנה. הירידה החדה של תיירות הנכנסת לישראל שהחלה באמצע חודש יולי 2014 עם פרוץ מבצע "צוק איתן", נמשכה עד סוף שנת 2014 והובילה לירידה בשעורי הגידול ומנעה מיצוי גבוה יותר של פוטנציאל הגידול בהיצע הנגזר מההסכם בשנת 2014.