דירקטוריון אל על בחר במתווה שיבטיח רכישת המניות על ידי המדינה

החברה תקבל הלוואה בנקאית בסך של 250 מיליון דולר המגובה במרביתה בערבות המדינה ותבצע הנפקת מניות לציבור בהיקף של 150 מיליון דולר, לפיו המדינה תתחייב לרכוש את המניות שלא יירכשו על ידי הציבור


09:36 ,07.07.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על הודיעה לפני שעה קלה כי היום החליט דירקטוריון החברה לבחור במתווה שעניינו קבלת הלוואה בנקאית בסך של 250 מיליון דולר המגובה במרביתה בערבות המדינה וכן ביצוע של הנפקת מניות לציבור בהיקף של 150 מיליון דולר, לפיו המדינה תתחייב לרכוש את המניות שלא יירכשו על ידי הציבור לפי השער הממוצע בחודש מאי 2020 וזאת עד להיקף האמור. 

 

מהחברה נמסר כי יישום המתווה שנבחר טעון התקשרות בהסכם מימון, יישום הסדרים בין המדינה והגורם המממן וכן תנאים נוספים, הכוללים, בין השאר, חתימה על הסכמים קיבוציים עם העובדים אשר ישקפו התייעלות נדרשת וכן אישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת.

כמו כן, לצורך ביצוע ההנפקה האמורה נדרש אישור אסיפת בעלי המניות של החברה להגדלת הון המניות הרשום שלה וכן פרסום תשקיף הנפקה על ידי החברה (אשר החברה מעריכה כי יהיה מבוסס על הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2020).

 

מחברת אל על נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר בחינה של מכלול השיקולים והנסיבות הרלוונטיים ביחס לשני מתווי הסיוע שהיו על הפרק. יצוין, כי אין וודאות כי הפעולות והתנאים הנדרשים לצורך יישומו המלא של המתווה, אכן יושלמו.