האוצר מציע לרכוש מניות אל על בשווי 150 מיליון דולר

בנוסף מציע משרד האוצר לערוב להלוואות שתיקח החברה בגובה של 250 מיליון דולר מבנקים שונים. משמעות ההתחייבות שמציע משרד האוצר היא שהוא מוכן למעשה לרכוש את השליטה באל על ולהלאים את החברה


14:20 ,07.06.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על מדווחת היום לבורסה על מכתב שהתקבל בחברה מאת מנכ״לית משרד האוצר, קרן טרנר, המציין מתווה סיוע נוסף לחברה. זאת בנוסף למשא ומתן שמתקיים עם מלווים ועם המדינה לקבלת הלוואה בסך של 400 מיליון דולר ממממנים, אשר תובטח מרביתה בערבות של מדינת ישראל.

 

על פי המכתב, אל על תוכל לקחת הלוואה בגובה של 250 מיליון דולר לה תערוב מדינת ישראל – זאת לעומת הסכום שהוזכר בתחילה ודרוש לאל על בגובה של 400 מיליון דולר.

 

כנגד יתרת הסכום – בגובה 150 מיליון דולר – חברת אל על תבצע הנפקת מניות בהיקף של 150 מיליון דולר והמדינה תתחייב לרכוש את המניות שלא יירכשו בהנפקה. מתווה זה כפוף להסכמת חברת אל על, לאישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת. כן צוינו במכתב תנאים אשר המתווה כפוף להם, לרבות חתימה על הסכמים קיבוציים עם העובדים אשר ישקפו התייעלות נדרשת.

 

מאחר שאל על נסחרת בבורסה לפי שווי של 95 מיליון דולר, המשמעות של ההתחייבות שמציע משרד האוצר היא שהוא מוכן למעשה לרכוש את השליטה באל על ולהלאים את החברה.

 

חברת אל על ציינה בדיווחה לבורסה כי ״החברה תבחן את המתווה כמו גם את מיצוי המתווה שעליו ניהלה מו״מ בתקופה האחרונה כאמור לעיל. יצוין בהקשר זה כי אין כל וודאות כי מתווה זה או אחר אכן יסוכם או כי ניתן להשיג את התנאים שבהם הם יותנו״.