הכנסות אל על ברבעון השני גדלו ב-8%, עד 571.5 מיליון דולר

תזרים המזומנים של החברה ברבעון עומד על 187.9 מיליון דולר. ההפסד בחציון הראשון של שנת 2014 הסתכם ב-23.4 מיליון דולר


10:51 ,14.08.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

הכנסות אל על ברבעון השני של 2014 הסתכמו ב-571.5 מיליון דולר, לעומת 529.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%. בהכנסות מנוסעים נרשם גידול של כ-9%, כשההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ-3.6%.

 

בהוצאות ההפעלה ברבעון השני חל גידול של כ-4%, ל-466.3 מיליון דולר, לעומת 447.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי של אל על ברבעון הסתכם ב-105.3 מיליון דולר (שיעור של כ-18.4% מהמחזור), לעומת 82 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ-15.5% מהמחזור). הרווח מהפעלה הסתכם ב-24.6 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי בסך של כ-7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני של 2014 הסתכם ב- 16.3 מיליון דולר, ביחס לרווח של כ-3.7 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2013.

 

ה-EBITDA של החברה ברבעון השני של 2014 הסתכם בכ-52.3 מיליון דולר, לעומת כ-31.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

במחצית הראשונה של 2014 רשמה אל על ההכנסות בסך 986.9 מיליון דולר, לעומת הכנסות בסך 960.7 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-3%. הוצאות ההפעלה בחציון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ-864.7 מיליון דולר, לעומת 840.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3%. השינוי נבע בעיקר מגידול בפעילות.

 

הרווח הגולמי בחציון הסתכם ב-122.2 מיליון דולר, לעומת 119.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד מהפעלה בחציון הראשון של שנת  2014 הסתכם ב-27.3 מיליון דולר, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ-29.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2013.

 

ההפסד בחציון של שנת 2014 הסתכם ב-23.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 28.8 מיליון דולר באותה התקופה בשנת 2013. ה-EBITDA של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכמה  ב-27.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA בסך 20.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מנכ"ל אל על דוד מימון: "תוצאות הרבעון השני משקפות מכירות חזקות לפסח וגידול בפעילות  החברה. אולם, הרבעון השלישי אופיין במבצע 'צוק איתן', הכולל פגיעה משמעותית בהכנסות, שבעקבותיה ביקשה אל על סיוע ממשלתי, ובגידול בהוצאות, על מנת לשמור על שמיים פתוחים ולהחזיר הביתה אלפי ישראלים באמצעות תוספת טיסות מיוחדות בשל ביטול הטיסות של חברות זרות. אנו מעריכים כי בשל הירידה הדרמטית בהיקפי התיירות הנכנסת כתוצאה מ'צוק איתן', צפויה ירידה חדה בהכנסות הרבעון השלישי, בהיקף של 55 עד 65 מיליון דולר, שצפויה להשפיע מהותית לרעה על התוצאות העסקיות".

 

סמנכ"ל הכספים של אל על דגנית פלטי: "במחצית הראשונה של 2014 השקענו כ-66 מיליון דולר ברכישת מטוסים וציוד, לרבות המשך יישום התוכנית לרכישת המטוסים החדשים מדגם 737-900 כחלק מהעסקה לרכישת 8 מטוסים. במקביל פרענו התחייבויות פיננסיות נטו בהיקף של כ-20 מיליון דולר. החברה סיימה את הרבעון השני עם יתרת מזומנים ופיקדונות שברשותה, של 187.9 מיליון דולר, אשר מחזקת את האיתנות הפיננסית שלה".