מסתמן: ישראייר תימכר לסאן דור

אי.די.בי תיירות, הבעלים הנוכחי של ישראייר, תקבל 45 מיליון דולר במזומן בתמורה וגם תקבל מניות בחברת סאן דור הממוזגת שתוחזק במשותף על ידי אל על (75%) ואי.די.בי תיירות (25%)


13:49 ,09.02.2017 מאת: מערכת פורט2פורט

חברות אל על ואי.די.בי תיירות דיווחו הבוקר על התקדמות במגעים בעסקה לרכישת ישראייר בידי סאן דור, אולם החברות ציינו כי המו"מ בין הצדדים טרם הושלם. נזכיר כי חברת סאן דור היא מותג התעופה של אל על עבור טיסות שכר וטיסות עונתיות. נציין כי במסגרת המו"מ בקשר עם העסקה, מקיימת ישראייר, בין היתר, דיונים עם עובדיה וטייסיה בקשר להשלכות העסקה עליהם.

 

במסגרת ההסכמות המתגבשות מסתמן כי חברת ישראייר תמכור את המטוסים שבבעלותה בסמוך לפני השלמת העסקה. התמורה הצפויה, המוערכת בסכום של 70 מיליון דולר, צפויה לשמש בחלקה לטובת פירעון חובות של ישראייר בהם בין היתר גם בעלי מניות.

 

חברת אי.די.בי תיירות תעביר לסאן דור את כל אחזקותיה בישראייר תמורת כ-45 מיליון דולר במזומן ומניות חדשות, שיוקצו לה בסאן דור הממוזגת, באופן שלאחר העסקה, סאן דור תוחזק במשותף על ידי אל על (כ-75%) ואי.די.בי תיירות (כ-25%).

 

בנוסף, בין היתר, תינתן לאל על אופציית CALL (ולאי.די.בי תיירות תינתן אופציית PUT) לרכישת כ- 25% מניות אי.די.בי תיירות בסאן דור, במחיר ובתנאים שייקבעו. כמו כן, ייחתם הסכם שירותים בין אל על לבין סאן דור וישראייר, המגדיר את השירותים שהחברה תעניק לסאן דור וישראייר והתמורה בגינם.

 

אל על צפויה להציג בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2016 את ההשקעה באי.ד.יבי תיירות כנכס המוחזק למכירה, במסגרת הנכסים השוטפים של החברה, וצפויה לרשום הפסד בסך של כ-110 מיליון שקל, זאת, בשים לב לעלות ההשקעה בספריה של החברה ליום 30.9.2016, וכן לשער החליפין של הדולר ארה"ב כפי שהיה ביום 30.9.2016.