מתכוננים להנפקה: אל על הגישה תשקיף לבורסה

התשקיף הוגש במסגרת היערכות החברה לביצוע הנפקת מניות בהיקף של כ-505 מיליון שקל ביום שלישי הקרוב. המדינה התחייבה לרכוש מניות בסכום של 264 מיליון שקל לפחות


10:42 ,13.09.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על הגישה הבוקר לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בקשה להיתר ואישור לפרסום דוח הצעת מדף להצעת מניות לציבור בדרך של הצעה אחידה על בסיס תשקיף המדף של החברה מיום 31 באוגוסט 2020.

 

התשקיף הוגש במסגרת היערכות החברה לביצוע הנפקת מניות בהיקף של כ-505 מיליון שקל ביום שלישי הקרוב, ה-15 בספטמבר.

 

פרסום דוח הצעת המדף לביצוע ההצעה לציבור מותנה באישור דירקטוריון החברה, היתר רשות ניירות ערך, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב ואישור הממשלה להשתתפות המדינה בהנפקה.

 

נזכיר כי על פי סוכם שהושג בין החברה לבין משרד האוצר, המדינה תציע לרכוש מניות של החברה בסכום של 264 מיליון שקל והתחייבה כי כל עוד המניות שהוקצו לה בחברה מוחזקות על ידיה, היא לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה המוקנות לה בגין המניות שרכשה. כמו כן, המדינה מתחייבת כי היא תעביר או תמכור את המניות תוך 24 חודשים לקונה אחד או מספר קונים ללא צורך בהסכמתה של אל על. לאחר השלמת ההנפקה, תוכל אל על לקחת גם הלוואה של 250 מיליון דולר ב-75% ערבות מדינות.