קיטון בהובלת מטענים לאל על ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2012

מדוח שהגישה החברה לבורסה עולה שנתחי השוק שלה בהובלת מטען ברבעון עומד על 32.4%. החברה רשמה גם ירידה בהכנסות ברבעון ובמחצית השנה


00:00 ,29.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

נתח השוק של אל על ברבעון השני של 2012 בהובלת מטענים אל ישראל וממנה עמד על 32.4%, בהשוואה ל-32.5% ברבעון השני של 2011. כך עולה מהדוח הרבעוני שהגישה כנפיים, החברה האם של אל על, לבורסה ולרשות לניירות ערך.

עוד עולה מהדוח, שברבעון השני של השנה הטיסה החברה, בטיסות בינלאומיות ובטיסות פנים ארציות, כ-1.074 מיליון נוסעים וכ-23.4 אלף טון מטען, קיטון של כ-3.4% בטון מטען בהשוואה לרבעון השני של 2011.

עוד עולה מהדוח, שברבעון השני של השנה הטיסה אל על 717,000 אנשים לנתב"ג, עלייה של 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ו-931,000 ישראלים שטסו לחו"ל, עלייה של 5% לעומת הרבעון השני של 2011.

ברבעון טיפלה אל על ב-35 טון מטען ביבוא, עלייה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וב-38 טון מטען ביצוא, ירידה של 2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון הראשון של השנה עמדו הכנסות אל על על סכום של 516 מיליון דולר, ירידה של 2.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הוצאות הפעולה של החברה ברבעון עמדו על 458 מיליון דולר, ירידה של 6.1%. הרווח הגולמי של החברה ברבעון עמד על 83 מיליון דולר, עלייה של 23.8%. ההפסד של אל על ברבעון הסתכם ב-4.2 מיליון דולר, ירידה של 77.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה מהובלת מטען קטנו ב-7.2%.

במחצית הראשונה של השנה הטיסה החברה 1.266 מיליון אנשים לנתב"ג, עלייה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ו-1.589 מיליון אנשים לחו"ל, ירידה של 2%.

במחצית הראשונה של השנה טיפלה החברה ב-69 טון מטען ביבוא, ירידה של 1% לעומת המחצית הראשונה של 2011, וב-78 טון מטען ביצוא, ירידה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

במחצית הראשונה של השנה רשמה אל על 945.9 מיליון דולר בהכנסות, ירידה של 1% לעומת המחצית הראשונה של 2011. הכנסות החברה מהפעלה עמדו על 997.5 מיליון דולר, ירידה של 0.8%. הוצאות הפעלה של החברה המחצית עמדו על 866.5 מיליון דולר, ירידה של 4.6%. הרווח הגולמי של הנחברה במחצית עמד על 130 מיליון דולר, עלייה של 33.579%. ההפסד התפעולי של החברה המחצית היה 10 מיליון דולר, ירידה ששל 84.5%. ההפסד של אל על לאחר מס במחצית הראשונה של השנה עמד על 29.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של 62.8 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2011. הכנסות אל על מהובלת מטען קטנה במחצית הראשונה של השנה ב-9.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

יצוין שחברת כנפיים מחזיקה ב-39.3% ממניות אל על; 100% ממניות חברת גלובל ליסינג, המבצעת פעילות של החכרת מטוסים;50% ממניות חברת QAS ישראל, העוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה בנתב"ג; ו-100% ממניות חברת כנפי תחזוקה, העוסקת במתן שירותי תחזוקה למטוסי חיל האוויר, כקבלן משנה של התעשייה האווירית.