רווח בעלים של 15.8 מיליון דולר לכנפיים

הכנסות החברה האם של אל על ברבעון השלישי של השנה עמדו על 633 מיליון דולר, עם רווח גולמי של 153 מיליון דולר


00:00 ,02.12.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת כנפיים, חברת האחזקות המחזיקה בבעלות על חברת התעופה אל על, סיימה את הרבעון השלישי של 2012 עם רווח מיוחס לבעלי המניות בשווי של 15.8 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 8.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011.

כל עולה מדוח שהגישה כנפיים לבורסה ולרשות לניירות ערך.

ברבעון השלישי של השנה היו הכנסות כנפיים מפעילות 633 מיליון דולר, לעומת 630 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, עלייה של 0.4%. הרווח הגולמי של החברה ברבעון עמד על 153 מיליון דולר, לעומת 120 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 27.7%. הרווח התפעולי של החברה ברבעון עמד על 68 מיליון דולר, לעומת 29 מיליון דולר ב-2011, עלייה של 129.8%.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד הרווח של כנפיים על 38 מיליון דולר, לעומת רווח של 20 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 84.6%.

עוד עולה מהנתונים, שברבעון השלישי של השנה הטיסה אל על 1.35 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות, גידול של 5% בהשוואה לרבעון השלישי של 2011, וכן 22.2 אלף טון מטען, קיטון של 10.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בין הגורמים שהשפיעו על פעילות אל על ברבעון ציינה כנפיים עלייה לא מהותית במחיר השוק הממוצע לדלק סילוני.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הטיסה אל על 1.8 מיליון נוסעים בטיסות נכנסות, לעומת 1.8 מיליון נוסעים בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 4%. כן הטיסה החברה 3.1 מיליון ישראלים בטיסות יוצאות, לעומת 3.0 מיליון נוסעים בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 1%.

בחודשים ינואר-ספטמבר השנה הטיסה אל על 102 טון מטען ביבוא, לעומת 104 טון מטען בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2%, והטיסה 110 טון מטען ביצוא, לעומת 118 טון בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 7%.

.