חברת אשדוד בונדד בע"מ זכתה במכרז להפעלת מסוף המטענים החקלאי בנתב"ג

במכרז רשות שדות התעופה לניהול והפעלת מסוף המטענים החקלאי בנתב"ג, הפועל בקירור והמופעל על ידי אגרסקו מאז שנת 1977, זכתה חברת אשדוד בונדד בע"מ.


00:00 ,14.10.2004 מאת: מערכת פורט2פורט

במכרז רשות שדות התעופה לניהול והפעלת מסוף המטענים החקלאי בנתב"ג, הפועל בקירור והמופעל על ידי אגרסקו מאז שנת 1977, זכתה חברת אשדוד בונדד בע"מ.

למכרז ניגשו 5 קבוצות:

1. ניצנה ייזום ושינוע בע"מ.

2. אשדוד בונדד בע"מ.

3. דגון בתי – ממגורות ישראל בע"מ (מוביל מקצועי) ובית אריזות לפרחים אביב בע"מ.

4. אורשר מחסני ערובה (1985) בע"מ (מוביל מקצועי) טרנסכלל סחר בע"מ ורות קרגו בע"מ.

5. אמקו ים בע"מ (מוביל מקצועי) ואגרסקו חברה לייצוא חקלאי בע"מ.

התחרות במכרז זה הועמדה על שלושה מרכיבים עיקריים: שעור הנחות מתעריפים מרביים שנקבעו במכרז ונגזרו מצו פיקוח על המחירים, מרכיב מדדי רמת שירות אליהם התחייבו המציעים ותשלום תמלוגים לרש"ת.

כאמור, ועדת המכרזים של רש"ת, לאחר שיקלול כל המרכיבים הכריזה על חברת אשדוד בונדד בע"מ כזוכה במכרז הפעלת המסוף החקלאי בנתב"ג החל מתאריך 1.1.2005.

תוקף החוזה הוא ל – 8 שנים בתוספת.