ירידה של 5% בתנועת הנוסעים הבינלאומית בנתב"ג ביולי 2006

לתנועת המטענים בנתב"ג נרשם במהלך שבעת החודשים הראשונים של 2006 גידול בשיעור של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד


00:00 ,14.08.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

לתנועת המטענים בנתב"ג נרשם במהלך שבעת החודשים הראשונים של 2006 גידול בשיעור של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 
ירידה של 5% נרשמה בתנועת הנוסעים לישראל וממנה בחודש יולי 2006 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מנתונים שהוצגו היום למנכ"ל משרד התחבורה, גדעון סיטרמן.
 
מהנתונים מתברר כי בחודש יולי 2006 הגיע מספר הנוסעים בטיסות הבינלאומית בנתב"ג ל 934 אלף נוסעים, לעומת 979 אלף נוסעים ביולי 2005.
 
הגורם העיקרי לירידה במספר הנוסעים בנתב"ג הוא הלחימה בצפון שהביאה לירידה בביקושים לטיסות כאשר בשבוע האחרון של חודש יולי נרשמה ירידה חדה של 13% בתנועת הנוסעים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 
הגידול בתדירויות ובקיבולת המושבים בטיסות הנוסעים הבינלאומיים בנתב"ג נמשך גם במהלך חודש יולי. מהנתונים מתברר כי למספר הטיסות בנתב"ג נרשם גידול של 9% ואילו בקיבולת המושבים חל גידול של 4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
 
אחד הגורמים העיקריים שאפשר את הגידול המשמעותי במספר טיסות הנוסעים במהלך יולי הוא האישורים להוספת תדירויות וקיבולת מושבים שרשות התעופה האזרחית העניקה לחברות התעופה הזרות והימנעותן של חברות תעופה סדירות מביטול טיסות בתקופת המלחמה בצפון, למרות הירידה בביקושים.
 
גורם נוסף שהוביל לגידול במספר הטיסות הוא פעילותן של ארבע חברות זרות שהחלו להפעיל טיסות סדירות לישראל וממנה, במהלך עונת קיץ הנוכחית.
 
הגידול במספר החברות הזרות הפועלות בנתב"ג תרם לגידול משמעותי ברמת התחרות בחלק מהקווים ובו זמנית הוביל לירידה בחלקה של אל על מכלל תנועת הנוסעים בנתב"ג (35.1% לעומת 38.3% ביולי 2005).
 
יחד עם זאת, חלק השוק של חברת אל על עשוי לגדול במהלך החודשים הקרובים במידה וחברות זרות, המפעילות טיסות לישראל תפחתנה תדירויות וקיבולות מושבים, בעקבות הירידה בביקושים כפי שאירע בעבר.
 
במהלך שבעת החודשים הראשונים של שנת 2006 הסתכמה תנועת הנוסעים הבינלאומית בנתב"ג בכ-5.7 מליון נוסעים, גידול של כ- 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לנוכח הירידה הצפויה בביקושים, במהלך החודשים הקרובים כתוצאה מהלחימה בלבנון, ספק אם יירשם גידול לתנועת הנוסעים במהלך שנת 2006.
 
גידול בקיבולת המוצעת וגידול בביקושים להטסת מטען הובילו לגידול בשיעור של כ-11% בתנועת המטען בנתב"ג, בהשוואה ליולי 2005. לתנועת המטען בנתב"ג, במהלך שבעת החודשים הראשונים של שנת 2006 נרשם גידול בשיעור של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.