ירידה של 6% בתנועת הנוסעים הבינלאומית באוגוסט 2006

הגורם העיקרי לירידה במספר הנוסעים בנתב"ג הוא הלחימה בצפון שהביאה לירידה בביקושים לטיסות. חלק השוק של אל-על הצטמצם באוגוסט 2006 ל-34.6% לעומת 38.4%


00:00 ,19.09.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

הגורם העיקרי לירידה במספר הנוסעים בנתב"ג הוא הלחימה בצפון שהביאה לירידה בביקושים לטיסות. חלק השוק של אל-על הצטמצם באוגוסט 2006 ל-34.6% לעומת 38.4%
 
ירידה של 6% נרשמה בתנועת הנוסעים לישראל וממנה בחודש אוגוסט 2006, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מנתונים של רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה.
 
מהנתונים מתברר כי בחודש אוגוסט 2006 הגיע מספר הטסים בטיסות הבינלאומיות בנתב"ג לכ-1 מיליון נוסעים, לעומת מיליון ו-70 אלף נוסעים בחודש באוגוסט 2005.
 
כלכלן רשות התעופה האזרחית, דני מורג, ציין כי הגורם העיקרי לירידה במספר הנוסעים בנתב"ג הוא הלחימה בצפון שהביאה לירידה בביקושים לטיסות. לעומת זאת, נמשך הגידול בתדירויות טיסות הנוסעים הבינלאומיות בנתב"ג גם במהלך חודש אוגוסט. מספר הטיסות בתקופה זאת גדל ב- 5%, כאשר קיבולת המושבים נותרה ללא שינוי, בהשוואה לאוגוסט 2005.
 
בין הגורמים שאפשרו את הגידול במספר הטיסות ובקיבולת המושבים של החברות הזרות המפעילות טיסות סדירות לישראל ניתן לציין את הוספת התדירויות על ידי מספר גדול יחסית של חברות תעופה והימנעותן של חברות התעופה מביטול טיסות, למרות הירידה בביקושים.
 
גורם נוסף שהוביל לגידול במספר הטיסות הוא הפעילות החדשה של מספר חברות תעופה שהחלו להפעיל טיסות סדירות לישראל וממנה, במהלך עונת הקיץ הנוכחית.
 
הגידול במספר החברות הזרות וכן במספר הטיסות הסדירות ובקיבולת המושבים של חברות התעופה הזרות תרם לגידול משמעותי ברמת התחרות בחלק מהקווים ובו זמנית הוביל לירידה בחלק השוק של אל-על שהצטמצם באוגוסט 2006 ל-34.6% לעומת 38.4% בתקופה המקבילה אשתקד.
 
חלק השוק של חברות התעופה הסדירות הזרות גדל באוגוסט 2006 ל-34%, לעומת 31.5% באוגוסט 2005 ונתח השוק של החברות הישראליות ארקיע, ישראייר וסנדור גדל ל-16.3% מכלל תנועת הנוסעים. חלק השוק של חברות השכר הזרות נותר ללא שינוי – 15%.
 
במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2006 הסתכמה תנועת הנוסעים הבינלאומית בנתב"ג בכ-6.7 מיליון נוסעים – גידול של 6%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לנוכח הירידה הצפויה בביקושים במהלך החודשים הקרובים ספק אם ירשם גידול בתנועת הנוסעים במהלך שנת 2006.
 
הגידול בקיבולת המוצעת להטסת מטען הובילו לעלייה מרשימה בשיעור של כ-17% בתנועת המטענים בנתב"ג, בהשוואה לאוגוסט 2005. בשמונת החודשים הראשונים של 2006 נרשם גידול של 2% בתנועת המטענים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.